Yazılım Lisansı ve Hizmet Anlaşması

[Önemli Bildirim]

[Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.] (bundan böyle "Yeelight" olarak anılacaktır) işbu belgeyle, kullanıcıya Yazılım Lisansı ve Hizmet Anlaşmasını (bu "Anlaşma") dikkatlice okuması ve içeriğini tam olarak anlaması gerektiğini hatırlatmaktadır.Kullanıcı, Yeelight’ın sorumluluğunun sınırlandırılması ve sorumluluğundan muafiyeti, uyuşmazlıkların çözümü ve yürürlükteki yasalarla ilgili olanlar başta olmak üzere işbu Anlaşmanın hükümlerini dikkatlice okumalı ve tam olarak anlamalıdır. Sorumluluktan muafiyet ve sorumluluğun sınırlandırılması ile ilgili hükümler, dikkatinizi çekmek için kalın harflerle yazılmıştır. Lütfen işbu Anlaşmayı dikkatlice okuyun ve kabul edip etmediğinizi seçin (çocuklar bu Anlaşmayı yasal vasileri eşliğinde okumalıdır). Yazılımı indirmenin, yüklemenin ve kullanmanın yanı sıra hesabınızı alıp oturum açtığınızda bu Anlaşmayı ve hükümlerine tamamen bağlı kalacağınızı kabul etmiş olursunuz.

Yeelight, bu Anlaşmayı değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Anlaşmanın güncelleştirilen hükümleri, resmi web sitesinde veya yazılımda yayınlanır ve yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olur. Kullanıcı yazılımı yeniden indirip yükleyebilir veya bu Anlaşmanın güncel hükümlerini web sitesinde görüntüleyebilir. Yeelight işbu Anlaşmanın hükümlerini değiştirdikten sonra, değiştirilen hükümleri kabul etmemeniz halinde lütfen Yeelight tarafından sağlanan yazılımı ve hizmetleri kullanmayı durdurun. Kullanıcının Yeelight tarafından sağlanan yazılımı ve hizmetleri kullanmaya devam etmesi Anlaşmanın değiştirilen hükümlerini kabul ettiği anlamına gelir.

  1. Genel Hükümler

1,1. İşbu Anlaşma, sizinle (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır) Yeelight ve operasyon iş ortağı (bundan böyle "İş Ortağı" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup Kullanıcının “Yeelight” yazılımını (bundan böyle "Yazılım" olarak anılacaktır) indirmesine, yüklemesine, kullanmasına ve Yeelight'ın sunduğu ilgili hizmetlerin kullanımına yöneliktir.

1,2. Yazılım ve hizmetler, söz konusu akıllı terminali kullanan Kullanıcı için Yeelight hizmetlerini sunmak üzere (akıllı mobil cihazlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) mobil akıllı terminal cihazlarının yüklenmesi için Yeelight tarafından sağlanmaktadır.

1,3. Yazılım ve hizmetlerin sahipliği ve işletme hakkı Yeelight'a aittir.

  1. Yazılım Lisanslama Kapsamı

2,1. Yeelight, Kullanıcıya, alt lisans hakkı olmaksızın Yazılımı kullanmak için kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans vermektedir.

2,2. Kullanıcı, ticari olmayan amaçlar doğrultusunda, Yazılımı tek bir mobil terminal cihazında yükleyebilir, kullanabilir, görüntüleyebilir ve çalıştırabilir. Bununla birlikte Kullanıcı, Yazılımı ticari kullanım amaçları için yükleyemez, kullanamaz veya çalıştıramaz. Kullanıcı, Yazılımın çalışması sırasında, herhangi bir Yazılım verisini veya bir terminal cihazının belleğine iletilen verileri ve istemci ile sunucu arasında oluşturulan etkileşimli verileri kopyalayamaz ya da değiştiremez; Yazılımı eklentilerle birlikte çalıştıramaz; eklentilerle sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir biçimde türev çalışma oluşturamaz; Yazılıma ve ilgili sistemlere yetkisiz üçüncü taraf araçlarla/hizmetlerle erişemez. Yazılımı satmanız, kopyalamanız veya ticari olarak dağıtmanız (örneğin, yazılım önyüklemesi ve paketleme) gerekiyorsa Yeelight'tan yazılı yetki ve lisans almanız gerekir.

2,3. Kullanıcı, Yeelight'ın izni olmadan, set üstü kutuları, oyun konsolları, televizyonlar, DVD oynatıcılar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yeelight tarafından açıkça izin verilmeyen diğer terminal cihazlarına Yazılımı yükleyemez.

2,4. Kullanıcı, Yazılımı ve hizmetleri kullanmak amacıyla Yazılımın bir kopyasını oluşturabilir ancak bu kopya yalnızca yedek olarak kullanılabilir. Yedek kopyanın, orijinal yazılımda bulunan tüm telif hakkı bilgilerini içermesi gerekir.

2,5. Yeelight, Kullanıcıya bu Anlaşmada açıkça verilenler dışında başka herhangi bir hak vermez. Başka bir haktan yararlanmak isteyen Kullanıcıların Yeelight’tan önceden yazılı izin alması gerekir.

  1. Yazılımı Edinme, Yükleme ve Yükseltme

3,1. Kullanıcı, Yazılımı, Yeelight tarafından belirlenen web sitesinden veya Yeelight’ın belirlediği biçimde indirecek ve yükleyecektir. Kullanıcı verilerini yok edebilecek ve kullanıcının gizli bilgilerini edinebilecek kötü amaçlı programları mobil cihazlardan uzak tutmak için Yazılımı, belirtilmeyen web sitelerinden indirmemeye dikkat edin. Yazılımı veya Yazılım ile aynı adı taşıyan yükleme programını Yeelight tarafından yetkilendirilmemiş bir üçüncü taraftan edinmeniz durumunda Yeelight, Yazılımın normal şekilde kullanılabileceğini garanti edemez ve bundan kaynaklanan herhangi bir kayıp için sorumluluk kabul etmez.

3,2. Kullanıcının, yüklü terminal cihazıyla eşleşen Yazılım sürümünü seçmesi gerekir. Aksi takdirde, Yazılım sürümü ile cihaz modeli arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan yazılım sorunları, cihaz sorunları veya zararlar yalnızca Kullanıcı tarafından üstlenilecektir.

3,3. Yeelight, kullanıcı deneyimini ve hizmet içeriğini iyileştirmek için Yazılımın değiştirilmiş, yükseltilmiş bir sürümünü sağlama ve söz konusu değişiklik veya yükseltme için ücret talep etme hakkını saklı tutar ancak söz konusu ücretlendirme için önceden izninizi alır. Yazılımda, Kullanıcı için "upgrade prompt" (yükseltme istemi) özelliği varsayılan olarak etkin olacaktır. Yeelight, Kullanıcının kullanmakta olduğu Yazılım sürümüne bağlı olarak Kullanıcıya söz konusu özelliği etkinleştirme veya etkinleştirmeme seçeneği sunar. Yeelight, Yazılımın yeni sürümü yayınlandıktan sonra eski sürümlerinin kullanılmaya devam edeceğini garanti etmez.

  1. Kullanım Belirtimleri

4,1. Kullanıcı, Yazılımı ve hizmetleri işbu Anlaşmaya ve yasalara uygun olarak kullanabilir. Kullanıcı aşağıdaki eylemleri gerçekleştiremez:

4.1.1. Yazılım ve diğer kopyalardaki ilgili telif hakkı bilgilerinin silinmesi veya Yazılımın fikri mülkiyet haklarının korunması için belirlenen teknik önlemlerin değiştirilmesi, silinmesi ya da aşılması;

4.1.2. Yazılımın kaynak koduna ulaşmak için Yazılıma tersine mühendislik (ayrıştırma, kaynak koda dönüştürme veya başka girişimlerde bulunma gibi) uygulanması;

4.1.3. Yazılımın çalıştığı sırada yönergelerin ve verilerin değiştirilmesi veya taklit edilmesi yoluyla Yazılım özelliklerinin ya da çalışma etkilerinin değiştirilmesi veya bunların eklenmesi ya da kaldırılması; ticari amaçlarla olsun veya olmasın, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanılan yazılım ve yöntemlerin kamuya yayınlanması ya da açıklanması;

4.1.4. Yazılımın; ortak ağlara veya başkalarının işletim sistemlerine yetkisiz erişim elde etme ve depolanan bilgileri silme, değiştirme veya ekleme; Yazılım sistemini ya da ağ zayıflıklarını algılama, tarama veya test etme ya da ağ güvenliğini bozan başka eylemler gerçekleştirmeye yönelik yetkisiz girişimlerde bulunma; Yazılım sisteminin veya web sitesinin normal işleyişine müdahale etme ya da işleyişini bozma, kötü amaçlı programları veya virüsleri kasıtlı olarak yayma ya da normal ağ bilgi hizmetlerini bozan veya bunlara müdahale eden başka eylemlerde bulunma; TCP/IP veri paketinin adını ya da kısmi adlarını taklit etme dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ağ güvenliğini olumsuz etkileyecek eylemlerde bulunmak için kullanılması;

4.1.5. Kullanıcının Yazılımda ve hizmetlerde oturum açmak veya söz konusu Yazılımı ve hizmetleri kullanmak için, Yeelight tarafından geliştirilmemiş, yetkilendirilmemiş veya onaylanmamış uyumlu üçüncü taraf yazılımları ya da sistemleri kullanması veya bu tür araçları oluşturması, yayınlaması ya da yayması;

4.1.6. Kullanıcının, Yeelight’ın yazılı izni olmadan, ilgili türev ürünler, çalışmalar, hizmetler, eklentiler, uyumluluk veya ara bağlantı geliştirmek amacıyla Yazılım veya işbu belgede yer alan bilgiler üzerinde herhangi bir işlem (Yazılımın kullanılması, kiralanması, ödünç verilmesi, kopyalanması, değiştirilmesi, bağlantısının oluşturulması, yeniden oluşturulması, derlenmesi, yayınlanması, ayna görüntüsü web sitesinin oluşturulması ya da yetkisiz kullanılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) gerçekleştirmesi;

4.1.7. Yazılımın, yerel yasa ve yönetmelikleri ihlal eden herhangi bir içeriği yayınlamak, iletmek, yaymak veya depolamak için kullanılması;

4.1.8. Yazılımın, fikri mülkiyet hakları ve başkalarının ticari sırları gibi, yasal hakları ihlal eden herhangi bir içeriği yayınlamak, iletmek, yaymak veya depolamak için kullanılması;

4.1.9. Yazılımın, reklam bilgilerini veya istenmeyen içerikleri toplu olarak yayınlamak, iletmek veya yaymak için kullanılması;

4.1.10. Yeelight tarafından sağlanan Yazılım ve diğer hizmetlerin, yasaya aykırı bir amaç doğrultusunda, yasaya aykırı herhangi bir biçimde veya işbu Anlaşma kapsamındaki lisanslı kullanım ile tutarsız şekilde kullanılması;

4,2. Bilgi Yayınlama Belirtimleri

4.2.1. Yazılımı, sizin oluşturduğunuz veya yayınlama hakkına sahip olduğunuz bilgileri (görünümler, veriler, metinler, bilgiler, kullanıcı adları, resimler, fotoğraflar, kişisel bilgiler, ses veya video dosyaları, bağlantılar vb.) yayınlamak için kullanabilirsiniz. Karşıya yüklediğiniz bilgilerin fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunuzu veya bunlar için yasal izinleri aldığınızı ve Yazılımla hizmet kullanımınızın herhangi bir üçüncü tarafın meşru haklarını ya da çıkarlarını ihlal etmediğini garanti etmeniz gerekir.

4.2.2. Yazılımı kullanırken yerel yasalara ve yönetmeliklere uymanız gerekir.

4.2.3. Yazılımı, aşağıdaki eylemleri (bunlarla sınırlı olmamak üzere) gerçekleştirmek için kullanamazsınız:

4.2.3.1. Yerel yasa ve yönetmelikleri ihlal eden aşağıdaki içeriklerden herhangi birinin oluşturulması, çoğaltılması, yayınlanması, yayılması veya depolanması;

4.2.3.2. İtibar hakkı, reklam hakkı, fikri mülkiyet hakları ve başkalarının ticari sırları gibi, yasal hakları ihlal eden herhangi bir içeriğin yayınlanması, iletilmesi, yayılması veya depolanması;

4.2.3.3. Başkalarını yanıltmak veya aldatmak için gerçek olmayan bilginin ortaya atılması ya da gerçeğin saklanması;

4.2.3.4. Reklam bilgilerinin veya istenmeyen içeriklerin yayınlanması, iletilmesi ya da yayılması;

4.2.3.5. Yerel yasaları ve yönetmelikleri ihlal eden başka eylemlerde bulunulması.

4.2.4. Yeelight’ın izni olmadan, Yazılımda reklam, ürün satma gibi ticari davranışlarda bulunamazsınız.

4.3 Aşağıdakileri anlayıp kabul ettiğiniz varsayılır:

4.3.1. Yeelight, Kullanıcının yukarıda belirtilen kullanım belirtimlerini ihlal ettiğinden şüphelenilip şüphelenilmeyeceğini belirleyecek ve bu karara bağlı olarak Kullanıcıya verilen kullanım lisansını askıya alacak, sonlandıracak veya işbu Anlaşma uyarınca alınabilecek diğer kısıtlayıcı önlemleri alacaktır;

4.3.2. Yeelight, lisanslı Yazılımın kullanımı sırasında Kullanıcı tarafından yayınlanan ve başkalarının yasal haklarını veya işbu Anlaşmayı ihlal eden herhangi bir bilgiyi doğrudan silecektir;

4.3.3. Yukarıdaki kullanım belirtimlerini ihlal edip üçüncü taraflara zarar verirseniz, sorumluluğu kendi adınıza bağımsız olarak üstlenmeniz ve Yeelight’ın bunlardan doğan herhangi bir zarar veya kayıptan etkilenmemesini sağlamanız gerekir;

4.3.4. Kullanıcı, Yeelight’ın, Kullanıcının ilgili yasaları veya işbu Anlaşmayı ihlalinden kaynaklanan ve Yeelight’ın maruz kaldığı tüm kayıplar, üçüncü taraf talepleri, idari cezalar, zararlar ve/veya masraflardan (makul avukat ücretleri, soruşturma ve delil toplama masrafları dahil) sorumlu tutulmasını engelleyecek ve Yeelight’ı tazmin edecektir.

  1. Gizlilik İlkesi ve Kişisel Verilerin Korunması

5,1. Yeelight, kişisel verilerinizin korunmasına önem verir. Yeelight, Yazılım özelliklerini sağlamak ve Kullanıcı deneyimini geliştirmek için, Gizlilik İlkemizde belirtilen bazı veri türlerini toplar. Verilerinizi Gizlilik İlkemize uygun olarak toplar, kullanır ve koruruz. Gizlilik İlkesine şu web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz: https://cloud-bj.yeelight.com/privacy/en_US

5,2. Xiaomi ve Mi Ekosistemindeki şirketlerin heyecan verici ürün ve hizmetlerini (yazılım ve donanım dahil) sağlamak, bunları geliştirmek, daha iyi özellikler ve kullanıcı deneyimi sunmak amacıyla Xiaomi/Mijia/Mitu markaları ve hizmetleri ile ilgili verileri muhtelif zamanlarda Xiaomi ile paylaşabiliriz.

  1. Hizmet Riski ve Bildirim

6,1. Kullanıcının, İnternet erişimi ve mobil terminal cihazının telekom katma değerli hizmetleri kullanabilmesi için gerekli cihazı temin etmesi ve kişisel mobil terminal cihazının İnternet erişiminden kaynaklanan veya üçüncü taraflarca (telekomünikasyon ve mobil iletişim sağlayıcıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) yansıtılan iletişim ve bilgi ücretlerinin yanı sıra ilgili masrafları üstlenmesi gerekir. Herhangi bir telekom katma değerli hizmetin gerekli olması halinde, telekom katma değerli hizmet sağlayıcınızla iletişime geçerek maliyetleri doğrulamanız önerilir.

6,2. Yeelight ve İş Ortağı, Kullanıcının, iletişim hattı arızası, teknik sorun, ağ veya mobil terminal cihaz arızası, sistem kararsızlığı ve diğer çeşitli mücbir sebepler gibi üçüncü taraflara atfedilebilecek nedenlerle uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

6,3. Yazılım, diğer çoğu İnternet yazılımı gibi, kullanıcı davranışları, şebeke hizmeti kalitesi, sosyal çevre farklılıkları gibi faktörlerden etkilenebilir. Bunun yanı sıra, Kullanıcının verilerinin başkalarınca kullanılması gibi gerçek hayatta tacize yol açabilecek çeşitli güvenlik sorunlarıyla ilgili tehditlere maruz kalabilir. Kullanıcı tarafından indirilip yüklenen diğer yazılımlar veya ziyaret edilen diğer web siteleri "Truva atı" virüsünü ve diğer virüsleri içerebilir. Bu da Kullanıcının terminal cihazı bilgilerinin ve verilerinin güvenliğini tehdit ederek Yazılımın normal kullanımını etkiler. Kullanıcı, kayıp ve tacizi önlemek amacıyla, bilgi güvenliğine ve kullanıcı verilerini korumaya ilişkin farkındalığı artıracak ve parola korumasının güçlendirilmesine dikkat edecektir.

6,4. Kullanıcının, Yazılımı kullandığı veya Yeelight’tan belirli hizmetleri sağlamasını istediği sırada Yazılım, Kullanıcının kullanımını veya erişimini desteklemek için üçüncü taraf bir sisteme veya yazılıma yönlenebilir. Bu durumda kullanım veya erişim sonuçları üçüncü tarafça sağlanır. Yeelight, söz konusu sistem veya yazılımın desteğiyle elde edilen sonuçların güvenliğini, doğruluğunu ve verimliliğini garanti etmediği gibi başka belirsiz riskleri de üstlenmez ve herhangi bir uyuşmazlık veya zarar söz konusu olduğunda Yeelight herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6.5 Yeelight, şirketin iş geliştirme ve düzenleme özerkliğini korumak amacıyla, Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın ve Kullanıcı veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin hizmetleri herhangi bir zamanda değiştirme veya askıya alma hakkına sahip olduğunun altını özellikle çizmektedir.

6,6. Yasa ve yönetmeliklerde açıkça belirtilmedikçe, Yazılımın yanı sıra ilgili teknoloji ve bilginin güvenli, verimli, doğru ve güvenilir olmasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bununla birlikte Kullanıcı, Yeelight’ın mevcut teknolojiye tabi olarak bunu garanti edemeyeceğini anlamaktadır.

6,7. Kullanıcı; kâr kaybı, veri kaybı, iş kesintisi veya aşağıdakiler sonucunda ya da bunlarla bağlantılı olarak meydana gelenler (ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) dahil olmak üzere tüm yaralanmalardan veya arızi ya da dolaylı zararlardan tek başına sorumlu olacaktır: (1) lisanslı Yazılımın kullanımı veya kullanılamaması; (2) Yazılımın yetkisiz kullanımı veya Kullanıcı verilerinin üçüncü bir tarafça değiştirilmesi; (3) Yazılımın kullanımı sırasında Kullanıcı eylemi sonucunda oluşan masraflar ve kayıplar; (4) Yazılımın Kullanıcı tarafından yanlış anlaşılması; (5) Yeelight’a atfedilemeyen nedenlerle, Yazılımla bağlantılı diğer zararlar.

6,8. Kullanıcının ve diğer yazılım kullanıcılarının herhangi bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirdiği veya yanlış yönlendirilmesi ya da aldatılması nedeniyle yaptığı işlemler nedeniyle meydana gelmiş veya gelebilecek kişisel ya da ekonomik zarar veya kayıp durumunda sorumlu taraf bunlardan doğan tüm yükümlülükleri üstlenecektir.

  1. Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı

7,1. Yeelight, Yazılımın fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır vb. Yazılım ile ilgili tüm fikri mülkiyet hakları ve bilgiler (metin, resim, ses, video, grafik, arabirim tasarımı, düzen, veri veya elektronik belgeler vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) yerel yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra ilgili uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Yeelight, Xiaomi/Mijia/Mitu ticari markası hariç olmak üzere yukarıda belirtilen fikri mülkiyet haklarına sahiptir.

7.2 Kullanıcı, Yeelight’ın önceden yazılı izni olmaksızın, yukarıda belirtilen herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ticari veya ticari olmayan amaç doğrultusunda bağımsız olarak kullanamaz, devredemez veya üçüncü tarafların bunu yapmasına izin veremez. Yeelight, bu tür eylemler için yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

  1. Değişiklik

8,1. Yeelight, bu Anlaşmanın koşullarını muhtelif zamanlarda tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutar ve değiştirilen söz konusu tüm hükümler ilgili web sayfalarında zamanında yayınlanır. Herhangi bir değişikliği kabul etmemeniz durumunda söz konusu hizmetleri iptal etmek için inisiyatif almanız gerekir. Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz halinde, değiştirilen Anlaşmayı kabul etmiş sayılırsınız.

8,2. Yeelight veya İş Ortağı, muhtelif zamanlarda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sağlanan ücretli hizmetleri, ücretlendirme ölçütlerini, ücretlendirme modunu, hizmet ücretlerini veya hizmet koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Yeelight hizmetleri sunarken bazı kullanıcılara şu anda veya gelecekte belirli ücretleri yansıtmaya başlayabilir. Bu tür ücretleri ödemeyi reddeden Kullanıcılar ücretlendirme başladıktan sonra ilgili hizmetleri kullanmaya devam edemez. Yeelight ve İş Ortağı, herhangi bir değişikliği e-posta ile veya başka bir şekilde Kullanıcıya bildirmek için ellerinden geleni yapacaktır.

  1. Yürürlükteki Yasalar ve Uyuşmazlıkların Çözümü

9,1. Bu Anlaşmanın geçerliliği ve yorumlanması, Çin Halk Cumhuriyeti Ana Karası yasalarına tabi olacaktır. İlgili yasal hükümlerin yokluğunda iş uygulamalarına ve/veya uluslararası iş uygulamalarına atıfta bulunulabilir.

9,2. Bu anlaşma Laoshan District, Qingdao'da imzalanmıştır.

9,3. Hem Kullanıcı hem Yeelight, hizmetlerden doğan herhangi bir uyuşmazlığın öncelikle Tarafların istişaresi yoluyla çözülmesi gerektiğini kabul eder. Bu tür istişareler yoluyla herhangi bir çözüme ulaşılamaması halinde Taraflardan herhangi biri, söz konusu uyuşmazlığı Anlaşmanın imzalandığı yerdeki mahkemeye taşıyabilir.

  1. Muhtelif Konular

10,1. Yazılımın belirli herhangi bir hizmeti için ayrı anlaşma ve ilgili iş kuralları vb. (bundan böyle birlikte "ayrı anlaşma" olarak anılacaktır) olabilir. Bu nedenle lütfen bu tür hizmetleri kullanmadan önce ilgili ayrı anlaşmayı okuyup kabul edin.

10,2. İşbu Anlaşma, 20 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

10,3. İşbu Anlaşmanın tüm hükümlerine ilişkin başlıklar sadece referans kolaylığı için sağlanmış olup bu Anlaşmayı yorumlarken göz ardı edilmelidir.

10,4. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda diğer hükümler her iki Taraf için de tam olarak yürürlükte ve bağlayıcı olmaya devam edecektir.

YEELIGHT