DATABESKYTTELSESPOLITIK

Opdatering!

Vores databeskyttelsespolitik blev opdateret den 24. april 2019. Vi har ændret vores databeskyttelsespolitik fra den ene ende til den anden, så denne databeskyttelsespolitik fra og med denne dato kan give detaljer om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger i forbindelse med alle Yeelights produkter og tjenester.

Tag dig venligst tid til at sætte dig ind i vores databeskyttelsespraksis, og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

VORES FORPLIGTELSE OVER FOR DIG

Denne databeskyttelsespolitik angiver, hvordan Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. and dets tilknyttede virksomheder inden for Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. ("Yeelight", "vi", "vores" eller "os") indsamler, bruger, oplyser, behandler og beskytter enhver information, du giver os, når du bruger vores produkter og tjenester på www.yeelight.com, Yeelights produkter og tjenester, som vi tilbyder. Hvis vi beder dig om at give os specifikke oplysninger, som kan bruges til at identificere dig, når du bruger software og tjenester forbundet med Yeelights produkter og tjenester, vil de kun blive brugt i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik og/eller vores vilkår og betingelser for brugere.

Databeskyttelsespolitikken er designet med din beskyttelse i tankerne, og det er vigtigt, at du har fuld forståelse for vores praksis vedr. indsamling og anvendelse af personlige oplysninger, og at du har fuld tiltro til, at du i sidste ende har kontrol over eventuelle personlige oplysninger givet til Yeelight.

I denne databeskyttelsespolitik betyder ”personlige oplysninger” oplysninger, der kan bruges til at identificere et individ, enten på basis af oplysningerne alene eller oplysningerne kombineret med andre oplysninger, som Yeelight har adgang til om individet. Sådanne personlige oplysninger kan omfatte men er ikke begrænset til oplysninger, som du giver til os eller uploader, enhedsoplysninger, osv.

Ved at bruge software og tjenester forbundet med Yeelights produkter og tjenester, anses du for at have læst, erkendt og accepteret alle bestemmelserne angivet i databeskyttelsespolitikken, herunder eventuelle ændringer, som vi kan foretage til enhver tid. For at overholde relevant lovgivning, herunder lokal databeskyttelseslovgivning (f.eks. databeskyttelsesforordningen inden for EU), vil vi specifikt anmode om forudgående udtrykkeligt samtykke til den specifikke bearbejdning (f.eks. automatiseret individuel beslutningstagning) af specifikke kategorier af personlig data. Vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysningers fortrolighed og sikkerhed ved at overholde relevante love, herunder din lokale databeskyttelseslovgivning. Vi bestræber os desuden på at sikre, at alle vores medarbejdere og repræsentanter overholder disse forpligtelser.

I sidste ende vil vi gerne gøre det bedste for alle vores brugere. Hvis du har bekymringer med vores databehandlingspraksis som opsummeret i denne databeskyttelsespolitik, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlig på dpo@yeelight.com for at løse dine specifikke bekymringer. Vi vil gerne håndtere dem direkte.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES OG HVORDAN BRUGER VI DEM?

TYPER INDSAMLEDE OPLYSNINGER

For at kunne tilbyde vores tjenester til dig, vil vi bede dig om at give os de personlige oplysninger, der er nødvendige for at tilbyde dig disse tjenester. Hvis du ikke giver os dine personlige oplysninger, vil vi muligvis ikke kunne tilbyde dig vores produkter eller tjenester.

Vi vil kun indsamle de oplysninger, der er nødvendige til deres specificerede, udtrykkelige og lovlige formål, og de vil ikke blive behandlet yderligere på en måde, der er i strid med de formål. Vi vil muligvis indsamle følgende typer oplysninger (der måske eller måske ikke er personlige oplysninger):

 1. Oplysninger du giver til os eller uploader: vi kan indsamle enhver og alle personlige oplysninger, du giver os, såsom mobilnummer, e-mail-adresse, Mi-konto.
 2. Enhedsoplysninger: oplysninger relateret til din enhed. For eksempel internetoplysninger om tilslutningsenhed, enhedsnavn, mobiltelefonmodel, IP-adresse og firmware-version.
 3. Andre oplysninger: vi kan indsamle oplysninger om funktioner, der vedrører dine værelserindstillinger, tidsplanindstillinger, forsinkelse, natlys, berøringspanellys auto ud, personlige lysindstillinger, favoritlysindstillinger, tilbagemelding, fejlrapportering osv.

SÅDAN ANVENDES DE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Personlige oplysninger indsamles for at tilbyde tjenester og/eller produkter til dig, og for at sikre vores overholdelse af relevant lovgivning. Du giver hermed dit samtykke til, at vi må behandle og offentliggøre personlige oplysninger over for vores tilknyttede virksomheder og tredjepartsudbydere (defineret nedenfor) til de formål, der er angivet i denne databeskyttelsespolitik.

Vi må anvende dine personlige oplysninger til de følgende formål:

 1. Udbydelse, behandling, vedligeholdelse, forbedring og udvikling af vores produkter og/eller tjenester til dig, herunder eftersalgsservice og kundesupport og til tjenester på din enhed eller via vores hjemmesider.
 2. Kommunikation med dig om din enhed, tjeneste eller generelle forespørgsler, såsom opdateringer, support ved kundeforespørgsel, information om vores begivenheder, meddelelser.
 3. Analysering og udvikling af statistiske oplysninger om brugen af vores produkter og tjenester for at kunne forbedre vores produkter og tjenester.
 4. Optimering af din enheds ydelse.
 5. Lagring og vedligeholdelse af oplysninger om dig til vores virksomhedsdrift eller lovmæssige forpligtelser.
 6. Tilbyder lokale tjenester uden at kommunikere med vores servere.
 7. Viser dine Mi-kontooplysninger. Vis dine Mi-kontooplysninger i brugercentret for software. Kælenavn og Mi-konto bruger ID vises. Alle oplysningerne er hentet fra Mi-kontoens OAuth-grænseflade.
 8. Tilbyder funktioner eller tjenester med produktet eller softwaren, såsom tidsplaner, forsinkelse, natlys, berøringspanelindstillinger, personlig belysning, favoritbelysning, tilbagemeldinger, fejlrapportering osv.

DIREKTE MARKETING

Vi vil muligvis bruge din e-mailadresse og Mi-konto-ID til at tilbyde marketingmaterialer til dig, der er forbundet med produkter og tjenester fra Yeelight-virksomheder og vores forretningspartnere, der tilbyder netværk, mobil-apps og sky-produkter og -tjenester. Vi vil kun bruge dine personlige data, efter vi har fået dit forudgående udtrykkelige samtykke eller indikation af manglende indvending i overensstemmelse med lokal databeskyttelseslovgivning, der kan kræve udtrykkeligt samtykke. Du har ret til at fravælge vores foreslåede brug af dine personlige data til direkte marketing. Hvis du ikke længere ønsker at modtage visse typer e-mail-kommunikation, kan du fravælge ved at følge afmeldingslinket nederst i hver meddelelse eller ved at sende en e-mail til privacy@yeelight.com. Vi vil ikke overdrage dine personlige data til vores forretningspartnere til brug af vores forretningspartnere ved direkte marketing.

COOKIES OG ANDRE TEKNOLOGIER (KUN BESØG PÅ WWW.YEELIGHT.COM)

 1. Hvilke oplysninger indsamles og hvordan bruger vi dem? Teknologier såsom cookies, tags og scripts bruges af Yeelight og vores tredjepartsleverandører. Disse teknologier bruges til at analysere tendenser, administrere webstedet, spore brugerbevægelser rundt på webstedet og indsamle demografiske oplysninger om brugerbase som helhed. Vi kan modtage rapporter baseret på brugen af disse teknologier fra disse virksomheder både individuelt og aggregeret.
 2. Logfiler: Ligesom de fleste websites samler vi visse oplysninger og gemmer dem i logfiler. Sådanne oplysninger kan omfatte IP-adresser, browser type, Internetudbyder (ISP), henvisning/lukkede sider, operativsystem, dato/klokkeslæt og/eller klikstrømsdata. Vi forbinder ikke disse automatisk indsamlede oplysninger med andre oplysninger, vi indsamler om dig.
 3. Mobilanalyser: I nogle af vores mobile applikationer bruger vi mobilanalysesoftware til bedre at forstå funktionaliteten af vores mobile software på din telefon. Denne software kan optage oplysninger såsom hvor ofte du bruger applikationen, de hændelser, der opstår i applikationen, det aggregerede forbrug, ydeevnen og hvor der forekommer sammenbrud i applikationen. Vi forbinder ikke de oplysninger, vi gemmer med analysesoftwaren, med personlige oplysninger, du sender via mobilapplikationen.

HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED?

Vi sælger ikke personlige oplysninger til tredjeparter.

Vi vil muligvis af og til videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter (som beskrevet nedenfor) for at kunne tilbyde produkter eller tjenester, som du har anmodet om.

Videregivelse vil blive foretaget til eksterne serviceudbydere og tilknyttede virksomheder angivet i afsnittet nedenfor. I hvert tilfælde beskrevet i dette afsnit kan du være sikker på, at Yeelight kun deler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med dit samtykke. Dit samtykke til Yeelight vil også involvere under-databehandlere til bearbejdning af dine personlige oplysninger. Du bør vide, at når Yeelight deler dine personlige oplysninger med en ekstern serviceudbyder under de omstændigheder, der er beskrevet i dette afsnit, vil Yeelight kontraktligt specificere, at tredjeparten er underlagt den praksis og de forpligtelser, der er påkrævede for at overholde relevant lokal databeskyttelseslovgivning. Yeelight vil kontraktligt sikre eksterne serviceudbyderes overholdelse af de privatlivsstandarder, der gælder for dem i din lokale retskreds.

DELING MED VORES KONCERN OG EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

For at kunne foretage forretningsdriften på en problemfri måde ved udbydelse af den fulde kapacitet af vores produkter og tjenester til dig, vil vi eventuelt af og til videregive dine personlige oplysninger til andre virksomheder tilknyttet til Yeelight, eller vores eksterne serviceudbydere, såsom forbehandlingsfirmaer, udbydere af leveringstjenester, telekommunikationsvirksomheder, datacentre, datalagringsfaciliteter, kundeserviceudbydere, reklame- og marketingserviceudbydere, og Yeelights repræsentanter. Sådanne eksterne serviceudbydere behandler dine personlige oplysninger på vegne af Yeelight eller til et eller flere af de ovennævnte formål. Hvis du ikke længere ønsker at give os tilladelse til at dele disse oplysninger, bedes du kontakte os på privacy@yeelight.com.

DELING MED VORES KONCERNS ECOSYSTEM-VIRKSOMHEDER

Xiaomi arbejder sammen med en skøn gruppe virksomheder, der sammen danner Mi-økosystemet. Mi-økosystem-virksomhederne er uafhængige enheder, der er investeret i og udviklet af Xiaomi, og som er eksperter inden for deres områder. Yeelight vil eventuelt videregive dine personlige oplysninger til Xiaomi eller andre Mi-økosystem-virksomheder, så vi kan tilbyde dig og forbedre de spændende produkter og tjenester (både hardware og software) fra Mi-økosystemet. Nogle af disse produkter og tjenester vil stadig høre ind under Xiaomi / Mijia / Mitu-varemærkerne, imens andre eventuelt vil bruge vores eget varemærke. Yeelight vil tage passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre dine personlige datas sikkerhed under informationsdelingsprocessen, herunder, men ikke begrænset til, kryptering af dine personlige data. Hvis Yeelight er involveret i fusion, opkøb eller salg af aktiver vedr. alle eller en del af vores aktiver, vil du blive informeret via e-mail og/eller en fremtrædende meddelelse på vores hjemmeside om ændringer af ejerskab, brug af dine personlige oplysninger, og valg, som du eventuelt skal foretage vedr. dine personlige oplysninger. Yeelight vil bestræbe sig på at lede erhververen til at bruge personlige oplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med privatlivspolitikken i kraft på det tidspunkt, hvor sådanne personlige oplysninger blev indsamlet.

DELING MED ANDRE

Yeelight vil eventuelt videregive dine personlige oplysninger uden yderligere samtykke, hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

OPLYSNINGER, DER IKKE KRÆVER SAMTYKKE

Vi kan eventuelt dele anonymiserede oplysninger og statistik i sammenfattet form med tredjeparter til forretningsformål, f.eks med annoncører på vores hjemmeside, vil eventuelt dele tendenser vedr. den generelle brug af vores tjenester med dem, såsom antallet af kunder inden for specifikke demografiske grupper, der har købt bestemte produkter eller som har foretaget bestemte handler.

For at undgå tvivl, kan Yeelight indsamle, anvende og videregive dine personlige oplysninger uden dit samtykke, hvis og kun i det omfang at det er tilladt udtrykkeligt i henhold til lokal databeskyttelseslovgivning. En sådan videregivelse af oplysninger kan forekomme på basis af nødvendig beskyttelse af vores rettigheder, for at sikre din og andre personers sikkerhed, og for at overholde kravene fra den lokale regering for at muliggøre undersøgelse af ulovlige aktiviteter.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Yeelights SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi bestræber os på at sikre, at dine personlige oplysninger beskyttes. For at forhindre uautoriseret adgang, videregivelse og andre lignende risici, har vi iværksat rimelige fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer til at beskytte og sikre de oplysninger, vi indsamler i forbindelse med din brug af Yeelight-produkter og -tjenester og på Yeelight-hjemmesider. Vi vil gøre os alle rimelige anstrengelser for at beskytte dine personlige oplysninger.

Du kan f.eks. når du logger på din Mi-konto vælge at bruge vores to-trins verifikationsproces for at opnå bedre sikkerhed. Når du sender eller modtager data fra din Yeelight-enhed til vores servere, sørger vi for, at de er krypterede ved hjælp af Secure Sockets Layer (”SSL”) og andre algoritmer.

Alle dine personlige oplysninger gemmes på sikre servere, der er beskyttede i kontrollerede faciliteter. Vi klassificerer dine data baseret på vigtighed og følsomhed, og sikrer, at dine personlige oplysninger har det højeste sikkerhedsniveau. Vi sørger for, at vores medarbejdere og eksterne serviceudbydere, der har adgang til oplysningerne for at hjælpe med at udbyde vores produkter og tjenester til dig, er underlagt stramme kontraktmæssige forpligtelser og kan straffes eller opsiges, hvis de ikke opfylder disse forpligtelser. Vi har også særlig adgangskontrol til skybaseret datalagring. Alt i alt gennemgår vi regelmæssigt vores praksis forbundet med indsamling, lagring og behandling af oplysninger, herunder fysiske sikkerhedstiltag, for at beskytte mod uautoriseret adgang og brug.

Vi tage alle praktiske skridt for at beskytte dine personlige oplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at brug af internettet ikke er 100 % sikkert, og derfor kan vi ikke garantere sikkerheden og integriteten af personlige oplysninger, der overføres fra dig eller til dig via internettet.

HVAD KAN DU GØRE

 1. Du kan gøre din del for at beskytte dine personlige oplysninger ved ikke at afsløre din adgangskode eller kontooplysninger til andre end en person, der er autoriseret af dig. Når du logger ind som en Mi-kontobruger på Yeelight-hjemmesider, især på en andens computer eller på offentlige internetterminaler, skal du altid huske at logge ud, når du har afsluttet din session.
 2. Yeelight kan ikke holdes ansvarlig for problemer med sikkerhed forårsaget af en tredjeparts adgang til dine personlige oplysninger som resultat af, at du ikke har holdt dine personlige oplysninger private. Til trods for the ovenstående, skal du straks informere os, hvis der forekommer uautoriseret brug af din konto fra en anden Internetbruger eller et andet brud på sikkerheden.
 3. Din assistance vil hjælpe os med at holde dine personlige oplysninger private.

OPT-OUT (RET TIL AT BEGRÆNSE BEHANDLINGEN)

Du har ret til at fravælge visse anvendelser og oplysninger om dine personlige oplysninger. Hvis du har accepteret Yeelights behandling af dine personlige oplysninger, kan du til enhver tid inddrage samtykket fra det pågældende tidspunkt og fravælge yderligere behandling ved at kontakte Yeelight. For at kunne tilbyde vores tjenester til dig, vil vi bede dig om at give os de personlige oplysninger, der er nødvendige for at tilbyde dig disse tjenester. Hvis du ikke giver os dine personlige oplysninger, vil vi muligvis ikke kunne tilbyde dig vores produkter eller tjenester. Selvom du fravælger, kan vi stadig indsamle og bruge ikke-personlige oplysninger om dine aktiviteter på vores websteder og/eller oplysninger fra annoncerne på tredjepartswebsteder til ikke-rentebaserede annonceringsformål, såsom at bestemme effektiviteten af de reklamer.

E-mail og telefonkommunikation

Hvis du modtager en uønsket email fra os, kan du bruge afmeldingslinket, der findes nederst i e-mailen eller sende en mail til os for at fravælge at modtage fremtidige e-mails. Vi behandler din anmodning inden for en rimelig tid efter modtagelsen. Bemærk, at du fortsat vil modtage transaktionsrelaterede e-mails vedrørende produkter eller tjenester, du har anmodet om. Vi kan også sende dig visse ikke-salgsfremmende meddelelser vedrørende Yeelight og vores produkter og tjenester, og du vil ikke kunne fravælge disse meddelelser (såsom meddelelser om opdateringer af vores databeskyttelsespolitik).

"Ikke spor" (“Do Not Track”)

Do Not Track (“DNT”) er en fortrolighedspræference, som brugerne kan angive i bestemte webbrowsere. DNT er en måde for brugerne at informere websteder og tjenester om, at de ikke ønsker visse oplysninger om deres websidesbesøg indsamlet over tid og på tværs af hjemmesider eller online-tjenester. Bemærk venligst, at vi ikke reagerer på eller ærer DNT-signaler eller lignende mekanismer, der overføres af webbrowsere.

OPBEVARINGSPOLITIK

Personlige oplysninger vil blive opbevaret så længe de er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til, eller som krævet eller tilladt i henhold til gældende love. Så snart det med rimelighed kan antages, at formålet med hvilke personoplysningerne blev indsamlet ikke længere har gavn af bevarelsen af personoplysninger, ophører vi med at bevare eller fjerne den metode, der forbinder personlige oplysninger med enkeltpersoner. Hvis videre behandling er af almen interesse for arkivering, videnskabelig eller historisk forskning eller statistiske formål i henhold til gældende love, kan dataene bevares af Yeelight, selvom yderligere behandling ikke svarer til de oprindelige formål.

Alle personlige oplysninger på enheden slettes, når du fabriksindstiller enheden. For at gennemføre fabriksnulstillingsfunktionen kan du følge vores vejledninger på vores officielle hjemmeside: http://www.yeelight.com/faq/app/reset/index.php?lang=en_US. Pas på, at fabriksnulstillingen ikke kan fortrydes, så du skal sørge for, at du ikke længere har brug for oplysningerne.

ADGANG TIL ANDRE FUNKTIONER PÅ DIN ENHED

Vores applikationer kræver eventuelt adgang til bestemte funktioner på din enhed, som f.eks. Wi-Fi netværksstatus. Disse oplysninger bruges til at gøre det muligt for applikationerne at køre på din enhed og lade dig interagere med applikationerne. Du kan når som helst annullere dine godkendelser ved at slukke for dem på enhedsniveau eller kontakte os på privacy@yeelight.com.

DU HAR KONTROL OVER DINE OPLYSNINGER!

KONTROL OVER INDSTILLINGER

Yeelight anerkender, at privatlivsbekymringer er forskellige fra person til person. Derfor giver vi eksempler på, hvordan Yeelight gør det muligt for dig at vælge at begrænse indsamling, anvendelse, videregivelse eller behandling af dine personlige oplysninger og kontrollere din privatlivsindstillinger:

 1. Log på og ud af Mi-kontoen;

Hvis du tidligere har accepteret, at vi bruger dine personlige oplysninger til ovenstående formål, kan du ændre mening når som helst ved at skrive til os eller sende e-mail til os på privacy@yeelight.com.

ADGANG TIL OG OPDATERING, ÆNDRING ELLER SLETNING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

 1. Du har ret til at anmode om adgang til og/eller ændring af eventuelle personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig. Når du opdaterer dine personlige oplysninger, vil du blive bedt om at bekræfte din identitet, før vi behandler din anmodning. Når vi har modtaget tilstrækkelige oplysninger for at imødekomme din anmodning om adgang til eller ændring af dine personlige oplysninger, vil vi fortsætte med at behandle din anmodning inden for en tidsramme, der er angivet i din relevante databeskyttelseslovgivning.
 2. Vi vil gratis give dig en kopi af dine personlige oplysninger, som vi har indsamlet og behandlet, ved anmodning fra dig. For yderligere anmodning om samme oplysninger vil vi eventuelt opkræve et rimeligt gebyr baseret på faktiske administrative omkostninger i henhold til gældende lovgivning.
 3. Hvis du gerne vil anmode om adgang til dine personlige oplysninger, som vi opbevarer, eller hvis du mener, at de oplysninger, vi opbevarer, er ukorrekte eller ufuldstændige, bedes du skrive til os eller e-maile os så hurtigt som muligt på nedenstående e-mailadresse. E-mail: privacy@yeelight.com.

Selvom Yeelight gør en god indsats for at give borgerne adgang til deres personlige oplysninger, kan der være omstændigheder, hvor Yeelight ikke kan give adgang, herunder men ikke begrænset til: Hvis oplysningerne indeholder juridiske privilegier, ville det være til skade for andres privatliv eller andre legitime rettigheder, hvis byrden eller bekostningen af at give adgang vil være uforholdsmæssig med risikoen for individets privatliv i det pågældende tilfælde eller hvis det er kommercielt ejendomsretligt. Hvis Yeelight bestemmer, at adgangen skal begrænses i et bestemt tilfælde, vil vi give dig en forklaring på, hvorfor denne bestemmelse er foretaget og et kontaktpunkt for yderligere henvendelser. For at beskytte dit privatliv vil Yeelight tage kommercielt rimelige skridt for at bekræfte din identitet, inden du giver adgang til eller ændrer dine personlige oplysninger.

For detaljer vedrørende de personlige oplysninger kan du også få adgang til og ændre dem på https://cloud-bj.yeelight.com/consumer/privacy-data.

 1. Hvis du er en bruger inden for EU, som er beskyttet af databeskyttelsesforordningen (GDPR), har du ret til at bede os om at slette dine personlige oplysninger. Vi vil overveje grundlaget for din sletningsanmodning og tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, hvis grundlaget stemmer overens med databeskyttelsesforordningen.
 2. Hvis du er en bruger inden for EU, som er beskyttet af databeskyttelsesforordningen (GDPR), har du ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger. Vi vil overveje grundlaget for din begrænsningsanmodning. Hvis grundlaget stemmer overens med databeskyttelsesforordningen, vil vi kun behandle dine personlige oplysninger i henhold til gældende omstændigheder angivet i databeskyttelsesforordningen, og vi vil informere dig, før begrænsning af behandlingen ophæves.
 3. Hvis du er en bruger inden for EU, som er beskyttet af databeskyttelsesforordningen (GDPR), har du ret til ikke at være underlagt en beslutning baseret udelukkende på automatisk bearbejdning af oplysninger, herunder profilering, der skaber juridiske følger vedr. dig eller på lignende måde påvirker dig.
 4. Hvis du er en bruger inden for EU, som er beskyttet af databeskyttelsesforordningen (GDPR), har du ret til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt brugt format og overføre oplysningerne til en anden dataansvarlig.

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

 1. Hvis du tidligere har givet os tilladelse til at bruge dine personlige oplysninger, kan du tilbagekalde dit samtykke til indsamling, anvendelse og/eller videregivelse af dine personlige oplysninger, som vi opbevarer eller kontrollerer, ved at indsende en anmodning. Dette kan ske ved hjælp af Yeelight applikationen. Vi vil behandle din anmodning inden for rimelig tid fra det tidspunkt, hvor vi modtager den, og vi vil derefter ikke indsamle, bruge og/eller videregive dine personlige oplysninger i henhold til din anmodning.
 2. Vær venlig at anerkende, at tilbagekaldelsen af dit samtykke kan resultere i bestemte juridiske konsekvenser. Afhængigt af omfanget af din tilbagekaldelse af dit samtykke om vores bearbejdning af dine personlige oplysninger, kan det betyde, at du ikke kan bruge software og tjenester til din Yeelights produkter og tjenester.

VIDEREGIVELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER UDEN FOR DIN JURISDIKTION

I det omfang, at vi har brug for at videregive personlige oplysninger uden for din jurisdiktion, uanset om det er til tilknyttede virksomheder (inden for kommunikation, sociale medier, teknologi og nettskyvirksomheder) eller tredjepartsleverandører, vil vi gøre det i overensstemmelse med gældende love. Vi vil især sikre, at alle overførsler er i overensstemmelse med forskrifter i din relevante lokale databeskyttelseslovgivning ved at indføre passende sikkerhedsforanstaltninger. Du har ret til at blive informeret om de passende sikkerhedsforanstaltninger taget af Yeelight i forbindelse med denne overførsel af dine personlige oplysninger.

Yeelight vil eventuelt bruge faciliteter i andre lande drevet og kontrolleret af Yeelight til at behandle eller tage sikkerhedskopier af dine personlige oplysninger. Yeelight har i øjeblikket datacentre i Beijing, USA, Singapore, Tyskland, Indien og Rusland. Jurisdiktioner i andre lande har muligvis eller muligvis ikke databeskyttelseslove, der minder meget om dem i dit lands jurisdiktion. Vi vil eventuelt overføre dine personlige oplysninger til og opbevare dem i vores faciliteter i andre lande. Men det ændrer ikke vores bestræbelser på at sikre dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik.

DIVERSE

MINDREÅRIGE

Vores produkter og tjenester er ikke designet til børn under 13 år, og Yeelight indsamler ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra børn under 13 år. Hvis du er under den ovennævnte alder, skal du have din forældres tilladelse til at få adgang til produkter og tjenester. Yeelight opfordrer indtrængende forældre til at instruere deres børn om aldrig at give deres rigtige navne, adresser eller telefonnumre uden forældremyndighed, når de er online.

Yeelight forsøger ikke at skaffe og har ikke til hensigt at forsøge at skaffe personlige oplysninger fra mindreårige. Hvis du som forælder eller værge har grund til at tro, at en mindreårig har givet Yeelight personlige oplysninger uden forælders eller værges forudgående samtykke, bedes du kontakte os for at sikre, at de personlige oplysninger fjernes og at den mindreårige afmeldes fra de relevante tjenester fra Yeelight.

RANGFØLGE

Hvis du har accepteret vores gældende brugeraftaler, og der er uoverensstemmelse mellem brugeraftaler og denne databeskyttelsespolitik, har brugeraftalerne forrang.

OPDATERINGER TIL DATABESKYTTELSESPOLITIK

Vi gennemgår regelmæssigt vores databeskyttelsespolitik og vil eventuelt opdatere denne databeskyttelsespolitik for at afspejle ændringer i vores informationspraksis. Hvis vi foretager betydelige ændringer i vores databeskyttelsespolitik, vil vi informere dig pr. e-mail (sendt til e-mailadressen specificeret i din konto) eller postere ændringerne på alle Yeelights hjemmesider eller via vores software, så du kan blive informeret om de oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi anvender dem. Sådanne ændringer i vores databeskyttelsespolitik er gældende fra den ikrafttrædelsesdato, der er angivet i meddelelsen eller på hjemmesiden. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at tjekke denne side for de seneste oplysninger om vores privatlivspraksis. Din fortsatte brug af produkter og tjenester på hjemmesiderne, mobiltelefoner og/eller andre enheder vil blive anset som værende accept af den opdaterede databeskyttelsespolitik. Inden vi bruger personlige oplysninger til ethvert nyt formål, der ikke oprindeligt er godkendt af dig, vil vi forsøge at give oplysninger om det nye formål og give dig mulighed for at fravælge. Hvis dit samtykke til behandling af personlige oplysninger ellers kræves ved lov eller kontrakt, vil Yeelight bestræbe sig på at overholde loven eller kontrakten.

CALIFORNIEN PRIVATLIVETS RETTIGHEDER (CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS)

California lov tillader brugere, der er Californien beboere, at anmode om og få gratis fra os en gang en liste over de tredjeparter, til hvem vi har offentliggjort deres personlige oplysninger (hvis nogen) til deres direkte markedsføring i det foregående kalenderår , samt typen af personlige oplysninger, der er meddelt disse parter.

SKAL JEG ACCEPTERE ENHVER TREDJEPARTS VILKÅR OG BETINGELSER?

Vores databeskyttelsespolitik gælder ikke for produkter og tjenester udbudt af en tredjepart. Yeelight produkter og tjenester kan omfatte tredjeparters produkter, tjenester og links til tredjeparters hjemmesider. Når du bruger sådanne produkter eller tjenester, må de også indsamle dine oplysninger. Af denne årsag foreslår vi på det kraftigste, at du læser tredjepartens databeskyttelsespolitik, som du har taget dig tid til at læse vores. Vi er ikke ansvarlige for og kan ikke kontrollere, hvordan tredjeparter anvender personlige oplysninger, som de indsamler fra dig. Vores databeskyttelsespolitik gælder ikke for andre hjemmesider, der linkes til fra vores tjenester.

Her er tredjepartsvilkår og privatlivspolitikker, der gælder, når du bruger disse specifikke produkter:

 1. Ved at bruge Google Assistant eller enhver Google-relateret tjeneste accepterer du: https://policies.google.com/privacy
 2. Ved at bruge Amazon Alexa eller enhver Amazon-relateret service, accepterer du:

https://www.amazon.com/gp/help/customer/

display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201909010

 1. Ved at bruge Apple HomeKit eller enhver Apple-relateret service, accepterer du:https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

SOCIALE MEDIER (FUNKTIONER) OG WIDGETS

Vores hjemmesider har funktioner forbundet med sociale medier, som en Facebook Synes godt om-knap og widgets, som Del dette-knappen eller interaktive mini-programmer, der kører på vores side. Disse funktioner vil eventuelt registrere din IP-adresse, hvilken side du besøger på vores hjemmeside, og vil eventuelt gemme en cookie for at få funktionen til at fungere korrekt. Funktioner forbundet med sociale medier og widgets hostes enten af en tredjepart eller hostes direkte på vores hjemmesider. Dine interaktioner med disse funktioner reguleres af databeskyttelsespolitikken fra den virksomhed, der tilbyder funktionerne.

ENKELT LOGIN

Afhængigt af din jurisdiktion kan du eventuelt logge på vores hjemmeside ved hjælp af indlogningstjenester som Facebook Connect eller en Open ID-udbyder. Disse tjenester bekræfter din identitet, giver dig mulighed for at dele bestemte personlige oplysninger (som navn og e-mailadresse) med os, og at forududfylde vores registreringsformular. Tjenester som Facebook Connect giver dig mulighed for at slå oplysninger om dine aktiviteter på denne hjemmeside op på din profilside for at dele med andre i dit netværk.

AFHJÆLPNING/OVERHOLDELSE OG ANSVARLIGHED

Hvis du har spørgsmål om vores privatlivspraksis eller denne databeskyttelsespolitik, bedes du kontakte os via e-mail på privacy@yeelight.com. Vi vil adresse dine bekymringer og forsøge at løse eventuelle privatlivsproblemer rettidigt.

VORES TILGANG TIL AT ADMINISTRERE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL GDPR

Hvis du er en bruger inden for EU, som er beskyttet af databeskyttelsesforordningen (GDPR), vil Yeelight sørge for en systematisk tilgang til håndtering af personlige data, der involverer vores medarbejdere, styringsprocesser og informationssystemer, ved at indføre en risikostyringsmetodologi. I henhold til databeskyttelsesforordningen har Yeelight for eksempel (1) oprettet en dataansvarlig, der er ansvarlig for databeskyttelse, og kontaktoplysningerne til den dataansvarlige er dpo@yeelight.com; (2) udpeget en repræsentant i Europa, og kontaktoplysninger til repræsentanten er representative@yeelight.com; (3) indført en procedure som konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (DPIA).

KONTAKT OS

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til denne databeskyttelsespolitik eller spørgsmål om Yeelights indsamling, anvendelse eller videregivelse af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på nedenstående adresse med emnet ”Privacy Policy”:

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

F10-B4, Bldg.B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan, Qingdao, 266101, Shandong, Kina

E-mail: privacy@yeelight.com

Tak for at du har taget dig tid til at sætte dig ind i vores databeskyttelsespolitik!