PERSONVERNERKLÆRING

Oppdatering!

Personvernerklæringen vår ble oppdatert 24. april 2019. Vi har fornyet personvernerklæringen fra topp til tå, slik at den fra og med denne datoen kan gi informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med alle Yeelights produkter og tjenester.

Vennligst ta deg litt tid til å gjøre deg kjent med personvernrutinene våre, og ta kontakt hvis du har spørsmål.

VÅR FORPLIKTELSE OVERFOR DEG

Denne personvernerklæringen angir hvordan Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. og dets tilknyttede selskaper innen Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. ("Yeelight", "vi", "vår" eller "oss") samler inn, bruker , avslører, behandler og beskytter all informasjon du gir oss når du bruker våre produkter og tjenester på www.yeelight.com, Yeelights produkter og tjenester som vi tilbyr. Skulle vi be deg om å oppgi visse opplysninger som kan identifisere deg under bruk av Yeelights produkter og tjenester, vil de kun bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen og/eller våre vilkår og betingelser for brukere.

Personvernerklæringen er laget med tanke på deg, og det er viktig at du har en god forståelse av rutinene våre for innsamling og bruk av personopplysninger, og at du er helt trygg på at det til syvende og sist er du som har kontroll på eventuelle personopplysninger som gis til Yeelight.

I denne personvernerklæringen betyr «personopplysninger» informasjon som kan brukes til å identifisere deg som enkeltperson, enten ut fra disse opplysningene alene eller ut fra opplysningene kombinert med annen informasjon som Yeelight har tilgang til om enkeltpersonen. Slike personopplysninger kan blant annet omfatte informasjonen du oppgir til oss eller laster opp samt enhetsinformasjon.

Ved å bruke Yeelights produkter og tjenester antas det at du har lest, bekreftet og godtatt alle bestemmelsene angitt her i personvernerklæringen, herunder eventuelle endringer vi kan gjøre fra tid til annen. For å overholde gjeldende lover, herunder lokal datavernlovgivning (f.eks. GDPR i EU), vil vi spesifikt innhente uttrykkelig forhåndssamtykke til bestemt behandling (f.eks. automatisert individuell beslutningstaking) av spesielle kategorier av personopplysninger. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet, konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysningene dine ved å overholde gjeldende lover, herunder lokal datavernlovgivning. Vi er tilsvarende forpliktet til å sikre at alle våre ansatte og agenter etterlever disse forpliktelsene.

Det vi ønsker, er til syvende og sist det beste for alle brukerne våre. Hvis du har noen bekymringer med vår databehandlingspraksis som oppsummert i denne personvernerklæringen, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlig på dpo@yeelight.com for å ta kontakt med dine spesifikke bekymringer. Vi tar gjerne hånd om bekymringene dine direkte.

HVA SLAGS INFORMASJON SAMLES INN, OG HVORDAN BRUKER VI DEN?

TYPER INFORMASJON SOM SAMLES INN

For å kunne levere tjenester til deg vil vi be deg om å oppgi personopplysninger som trengs for å levere tjenestene. Hvis du ikke oppgir personopplysninger, kan det hende vi ikke kan levere varene eller tjenestene våre til deg.

Vi samler inn kun den informasjonen som trengs for tjenestenes spesifiserte, uttrykkelige og lovlige formål, og den behandles ikke ytterligere på noe vis som ikke stemmer overens med disse formålene. Vi kan samle inn de følgende typene informasjon (som kan være personopplysninger eller ikke):

 1. Informasjon du oppgir til oss eller laster opp: vi kan hente noe og all personlig informasjon du oppgir til oss, slik som mobilnummer, e-postadresse, Mi-konto.
 2. Enhetsinformasjon: informasjon relatert til enheten din. For eksempel, internettinformasjon for tilkoblingsenhet, enhetsnavn, mobiltelefonmodell, IP-adresse og fastvareversjon.
 3. Annen informasjon: vi kan samle inn informasjon om funksjoner som vil forholde seg til rominnstillingene, timeplanen innstillinger, forsinkelse, nattlys, berøringspanellys auto av, personlig lysinnstillinger, favorittlysinnstillinger, tilbakemelding, feilrapportering osv.

HVORDAN PERSONOPPLYSNINGENE BRUKES

Personopplysninger samles inn for å levere varer og/eller tjenester til deg og for at vi skal overholde gjeldende lover. Du samtykker herved i at vi kan behandle og dele personopplysninger med våre tilknyttede selskaper og tredjepartsleverandører (definert nedenfor) i forbindelse med formålene angitt i denne personvernerklæringen.

Vi kan bruke personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Levere, behandle, vedlikeholde, forbedre og utvikle varene og/eller tjenestene vi tilbyr deg, herunder ettersalgs- og kundestøtte og for tjenester på enheten eller gjennom nettstedene våre.
 2. Kommunisere med deg angående enheten, service eller generelle forespørsler, herunder oppdateringer, kundespørsmål, merknader og informasjon om arrangementene våre.
 3. Analysere og utvikle statistisk informasjon om bruken av varene og tjenestene våre for å kunne forbedre varene og tjenestene.
 4. Optimere ytelsen til enheten din.
 5. Lagre og vedlikeholde informasjon om deg for forretningsvirksomhetene våre eller juridiske forpliktelser.
 6. Tilbyr lokale tjenester uten å kommunisere med våre servere.
 7. Viser din Mi-kontoinformasjon. Vis Mi-kontoinformasjonen i brukerens programvare. Kallenavn, og Mi-konto bruker ID vises. All informasjon er hentet fra Mi-kontoens OAuth-grensesnitt.
 8. Tilbyr funksjoner eller tjenester med produktet eller programvaren, slik som tidsplaner, forsinkelse, nattlys, berøringspanelinnstillinger, personlig belysning, favorittbelysning, tilbakemeldinger, feilrapportering osv.

DIREKTE MARKEDSFØRING

Vi kan bruke e-postadressen og Mi-konto-ID-en din for å levere markedsføringsmateriale til deg i forbindelse meg varer og tjenester fra Yeelight-selskaper og våre forretningspartnere som tilbyr nettverkstjenester, mobilapplikasjoner og nettskybaserte varer og tjenester. Vi vil kun bruke personopplysningene dine på denne måten etter at vi har innhentet samtykke eller indikasjon fra deg om at du ikke har innvendinger, i henhold til lokale datavernlover, noe som kan kreve separat uttrykkelig samtykke. Du har rett til å takke nei til vår foreslåtte bruk av personopplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføring. Hvis du ikke lenger ønsker å motta bestemte typer e-postkommunikasjon, kan du velge bort ved å følge abonnementslinken nederst i hver kommunikasjon eller ved å sende oss en e-post til privacy@yeelight.com. Vi kommer ikke til å overføre personopplysningene dine til forretningspartnerne våre i forbindelse med direkte markedsføring.

INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE TEKNOLOGIER (KUN VED BESØK PÅ WWW.YEELIGHT.COM)

 1. Hva slags informasjon samles inn, og hvordan bruker vi den? Teknologier slik som informasjonskapsler, tagger og skript brukes av Yeelight og våre tredjepartsleverandører. Disse teknologiene brukes til å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser rundt på nettstedet og samle inn demografisk informasjon om brukerbasen som en helhet. Vi kan motta rapporter basert på bruken av disse teknologiene fra disse selskapene på individuell så vel som aggregert basis.
 2. Loggfiler: Som de fleste nettsteder samler vi inn informasjon som lagres i loggfiler. Slik informasjon kan omfatte IP-adresser, nettlesertype, Internett-leverandør (ISP), henvisende/avsluttende sider, operativsystem, dato-/klokkeslettstempel og/eller klikkestrømsdata. Vi knytter ikke disse automatisk innsamlede opplysningene til annen informasjon som vi innsamler om deg.
 3. Mobilanalyser: I enkelte av mobilapplikasjonene våre bruker vi mobilanalyseprogramvare for å få en bedre forståelse av funksjonaliteten til mobilprogramvaren vår på telefonen din. Denne programvaren kan registrere informasjon slik som hvor ofte du bruker applikasjonen, hendelsene som inntreffer i applikasjonen, aggregert forbruk, ytelsesdata og hvor krasj inntreffer i applikasjonen. Vi knytter ikke informasjonen som vi lagrer i analyseprogramvaren, til noen personopplysninger som du sender inn gjennom mobilapplikasjonen.

HVEM DELER VI INFORMASJONEN DIN MED?

Vi selger ikke personopplysninger til tredjeparter.

Vi kan fra tid til annen dele personopplysningene dine med tredjeparter (som beskrevet nedenfor) for å kunne levere varene eller tjenestene som du har forespurt.

Informasjon kan deles med tredjepartsleverandører og tilknyttede selskaper oppført nedenfor i dette avsnittet. I hvert tilfelle som beskrives i dette avsnittet, kan du være sikker på at Yeelight kun vil dele personopplysningene dine i samsvar med samtykket ditt. Samtykket ditt til Yeelight vil aktivere underbehandlere for behandling av personopplysningene dine. Du burde vite at når Yeelight deler personopplysningene dine med en tredjepartsleverandør under noen av omstendighetene som beskrives i dette avsnittet, vil Yeelight spesifisere kontraktsmessig at tredjeparten er underlagt rutiner og forpliktelser for å overholde gjeldende lokale datavernlover. Yeelight vil kontraktsmessig forsikre at alle tredjepartsleverandører overholder personvernstandarder som gjelder for dem i jurisdiksjonen du bor i.

DELING MED GRUPPEN VÅR OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER

For å kunne drive forretninger problemfritt i forbindelse med å tilby deg full funksjonalitet i varene og tjenestene våre kan vi fra tid til annen dele personopplysningene dine med andre Yeelight-tilknyttede selskaper eller våre tredjepartsleverandører slik som posthus, leverandørtjenester, telekommunikasjonsselskaper, datasenter, datalagringsanlegg, kundeserviceleverandører, reklame- og markedsføringsleverandører og Yeelights representanter. Slike tredjepartsleverandører vil behandle personopplysningene dine på vegne av Yeelight eller for ett eller flere av formålene angitt ovenfor. Hvis du ikke lenger vil at vi skal dele denne informasjonen, kan du kontakte oss på privacy@yeelight.com.

DELING MED ANDRE SELSKAPER I GRUPPENS ØKOSYSTEM

Xiaomi arbeider sammen med en flott gruppe av selskaper, som sammen danner Mi-økosystemet. Selskapene i Mi-økosystemet er uavhengige entiteter, investert og inkubert av Xiaomi, og er eksperter på sitt område. Yeelight kan dele personopplysningene dine med Xiaomi eller andre selskaper i Mi-økosystemet slik at de kan tilby deg og forbedre eksisterende varer og tjenester (både maskinvare og programvare) fra Mi-økosystemet. Noen av disse varene og tjenestene vil fremdeles bære Xiaomi / Mijia / Mitu -merket, mens andre kan bruke sitt eget merke. Yeelight vil gjennomføre hensiktsmessige organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre personopplysninger under deling av informasjon, blant annet kryptering av personopplysningene. Hvis Yeelight er involvert i en fusjon, et oppkjøp eller salg av alle eller deler av eiendelene våre, blir du varslet via e-post og/eller et fremtredende varsel på nettstedet vårt om eventuelle endringer i eierskap, bruk av personopplysninger og valg du kan ha angående personopplysningene dine. Yeelight vil bestrebe seg på å henvise overtakeren til å bruke personlig informasjon på en måte som er i samsvar med personvernreglene i kraft da den personlige informasjonen ble samlet inn.

DELING MED ANDRE

Yeelight kan dele personopplysningene dine uten ytterligere samtykke når det er påkrevd i henhold til gjeldende lov.

INFORMASJON SOM IKKE KREVER SAMTYKKE

Vi kan dele anonymiserte informasjon og statistikk i aggregert form med tredjeparter for forretningsformål, for eksempel med annonsører på nettstedet vårt, og vi kan dele trender med dem angående den generelle bruken av tjenestene våre, for eksempel antallet kunder i visse demografiske grupper som har kjøpt visse produkter eller har utført visse transaksjoner.

For å unngå tvil, kan Yeelight samle inn, bruke eller dele personopplysningene dine uten ditt samtykke dersom det er – og kun i den utstrekning det er – uttrykkelig tillatt i henhold til lokale datavernlover. Slik deling kan forekomme i forbindelse med nødvendig beskyttelse av rettighetene våre, vern om din og andres sikkerhet og overholdelse av krav fra lokale myndigheter til hjelp ved etterforskning av ulovlige aktiviteter.

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Yeelights SIKKERHETSTILTAK

Vi er forpliktet til å sikre personopplysningene dine. For å unngå uautorisert tilgang, deling eller lignende risikoer har vi implementert rimelige fysiske, elektroniske og administrasjonsmessige prosedyrer for å verne om og sikre informasjonen vi samler inn fra deg under bruken av Yeelight-varer og -tjenester og på Yeelight-nettsteder. Vi vil ta alle rimelige tiltak for å verne om personopplysningene dine.

Når du for eksempel får tilgang til Mi-kontoen din, kan du velge å bruke totrinns verifisering for økt sikkerhet. Når du sender eller mottar data mellom Yeelight-enheten din og serverne våre, sørger vi for at de krypteres med Secure Sockets Layer ("SSL") og andre algoritmer.

Alle personopplysninger lagres på sikre servere som er beskyttet i kontrollerte anlegg. Vi klassifiserer informasjonen din basert på viktighet og sensitivitet, og sikrer at personopplysninger har høyeste sikkerhetsprioritet. Vi sikrer at våre ansatte og tredjepartsleverandører som har tilgang til informasjon for å kunne tilby deg varene og tjenestene våre, er underlagt strenge, kontraktsmessige konfidensialitetsforpliktelser, og at de kan disiplineres eller termineres hvis de ikke oppfyller slike forpliktelser. Vi har også spesielle tilgangskontroller for nettskybaserte datalager. Vi går jevnlig gjennom rutinene våre for innsamling, oppbevaring og behandling av informasjon, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å verne mot uautorisert tilgang og bruk.

Vi vil ta alle rimelige tiltak for å verne om personopplysningene dine. Du bør imidlertid være klar over at bruk av Internett aldri er helt sikkert, og vi kan derfor ikke garantere sikkerheten eller integriteten til eventuelle personopplysninger som overføres fra deg eller til deg via Internett.

HVA DU KAN GJØRE

 1. Du kan gjøre din del for å verne om personopplysningene dine ved ikke å dele påloggingspassordet eller kontoinformasjonen din med noen, med mindre vedkommende har behørig fullmakt fra deg. Når du logger på som en Mi-kontobruker på Yeelight-nettsteder, spesielt via en annens datamaskin eller offentlige Internett-terminaler, må du alltid logge av på slutten av økten.
 2. Yeelight kan ikke holdes ansvarlig for sikkerhetsmangler forårsaket av tredjeparters tilgang til personopplysningene dine, dersom du deler personopplysningene dine med andre. Uavhengig av det ovenstående må du varsle oss umiddelbart hvis det er uautorisert bruk av kontoen din av en annen Internett-bruker eller andre sikkerhetsbrudd.
 3. Din assistanse vil hjelpe oss med å beskytte personopplysningene dine.

OPT-OUT (RETT TIL Å BEGRENSE BEHANDLINGEN)

Du har rett til å melde deg av visse bruksområder og opplysninger om din personlige informasjon. Hvis du har samtykket i Yeelights behandling av dine personlige opplysninger, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket når som helst og velge bort ytterligere behandling ved å kontakte Yeelight. For å kunne levere tjenester til deg vil vi be deg om å oppgi personopplysninger som trengs for å levere tjenestene. Hvis du ikke oppgir personopplysninger, kan det hende vi ikke kan levere varene eller tjenestene våre til deg. Selv om du melde fra, kan vi likevel samle inn og bruke ikke-personlig informasjon om aktivitetene dine på våre nettsteder og / eller informasjon fra annonsene på tredjepartswebsteder for ikke-interessebaserte annonseringsformål, for eksempel å bestemme effektiviteten til reklame.

E-post og telefonkommunikasjon

Hvis du mottar en uønsket e-post fra oss, kan du bruke abonnementslinken som finnes nederst i e-posten eller sende en epost til oss for å melde deg av å motta fremtidige e-postmeldinger. Vi skal behandle forespørselen din innen rimelig tid etter mottaket. Merk at du vil fortsette å motta transaksjonsrelaterte e-postmeldinger angående produkter eller tjenester du har bedt om. Vi kan også sende deg visse ikke-salgsfremmende kommunikasjoner vedrørende Yeelight og våre produkter og tjenester, og du vil ikke kunne melde deg av disse kommunikasjonene (slik som kommunikasjon om oppdateringer av personvernreglene våre).

"Ikke spor" (“Do Not Track”)

Do Not Track (“DNT”) er en fortrolighetspreferanse som brukerne kan angi i visse nettlesere. DNT er en måte for brukerne å informere nettsteder og tjenester om at de ikke vil ha bestemt informasjon om sine nettsidebesøk samlet over tid og på tvers av nettsteder eller online-tjenester. Vær oppmerksom på at vi ikke svarer på eller ærer DNT-signaler eller lignende mekanismer overført av nettlesere.

RETNINGSLINJER FOR DATABEVARING

Personopplysninger bevares så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet som de ble samlet inn for, eller som krevd eller tillatt i henhold til gjeldende lover. Så snart det rimelig kan antas at formålet som personopplysningene ble samlet inn for, ikke lenger har nytte av å bevare personopplysningene, vil vi opphøre bevaringen eller fjerne metoden som knytter personopplysninger til enkeltpersoner. Hvis videre behandling er av offentlig interesse for arkivering, vitenskapelig eller historisk forskning eller statistikkformål i henhold til gjeldende lover, kan dataene bevares av Yeelight selv om videre behandling ikke samsvarer med de opprinnelige formålene.

All personlig informasjon på enheten slettes når du fabrikktilbakestiller enheten din. For å implementere fabrikktilbakestillingsfunksjonen, kan du følge våre guider på vår offisielle nettside: http://www.yeelight.com/faq/app/reset/index.php?lang=en_US. Vær oppmerksom på at fabrikktilbakestillingen ikke kan fortrykkes, så du må sørge for at du ikke trenger informasjonen lenger.

FÅ TILGANG TIL ANDRE FUNKSJONER PÅ ENHETEN

Applikasjonene våre kan trenge tilgang til visse funksjoner på enheten, f.eks. Wi-Fi-nettverksstatusen. Denne informasjonen brukes for å tillate at applikasjoner kjører på enheten og lar deg samhandle med applikasjonene. Du kan når som helst trekke tilbake tillatelsene du har gitt, ved å deaktivere dem på enheten eller kontakte oss på privacy@yeelight.com.

DU HAR KONTROLLEN OVER INFORMASJONEN DIN!

KONTROLLINNSTILLINGER

Yeelight erkjenner at bekymringer omkring personvern varierer fra person til person. Vi gir derfor eksempler på hvordan Yeelight gjør det mulig å begrense innsamlingen, bruken, delingen eller behandlingen av personopplysningene dine og styre personverninnstillingene:

 1. Logg på og av Mi-kontoen;

Hvis du tidligere har samtykket i at vi bruker personopplysningene dine til de ovennevnte formålene, kan du når som helst ombestemme deg ved å skrive til oss eller sende en e-post til privacy@yeelight.com.

FÅ TILGANG TIL, OPPDATERE, KORRIGERE ELLER SLETTE PERSONOPPLYSNINGER

 1. Du har rett til å be om tilgang til og/eller korreksjon av alle personopplysninger vi har lagret om deg. Når du oppdaterer personopplysninger, blir du bedt om å bekrefte identiteten din før vi fortsetter med forespørselen. Etter at vi har innhentet tilstrekkelig informasjon til å ta hånd om forespørselen din om tilgang til eller korreksjon av personopplysninger, vil vi svare på forespørselen innenfor tidsrammen som er angitt i gjeldende datavernlover.
 2. På forespørsel kan du kostnadsfritt få en kopi av personopplysningene dine som er innsamlet og behandlet av oss. For ytterligere forespørsler om samme informasjon kan vi belaste et rimelig gebyr basert på faktiske administrative kostnader i henhold til gjeldende lover.
 3. Hvis du ønsker å be om tilgang til personopplysningene vi har om deg, eller hvis du mener noe av informasjonen er feil eller ufullstendig, ber vi deg skrive til oss eller sende oss en e-post til e-postadressen nedenfor. E-post: privacy@yeelight.com.

Selv om Yeelight gjør en god innsats for å gi enkeltpersoner tilgang til personlig informasjon, kan det være omstendigheter der Yeelight ikke kan gi tilgang, inkludert blant annet: Hvis informasjonen inneholder juridisk privilegium, ville det skade andre personers privatliv eller andre legitime rettigheter, hvis byrden eller bekostningen av å gi tilgang vil være uforholdsmessig med risikoen for individets personvern i det aktuelle tilfellet eller hvis det er kommersielt proprietært. Hvis Yeelight fastslår at tilgangen bør begrenses i et bestemt tilfelle, vil vi gi deg en forklaring på hvorfor denne bestemmelsen er blitt gjort og et kontaktpunkt for ytterligere henvendelser. For å beskytte personvernet ditt vil Yeelight ta kommersielt rimelige skritt for å bekrefte identiteten din før du gir tilgang til eller endrer dine personlige opplysninger.

For detaljer om personlig informasjon, kan du også få tilgang til og endre dem på https://cloud-bj.yeelight.com/consumer/privacy-data.

 1. Hvis du er en EU-bruker iht. GDPR, har du rett til å kreve at vi sletter personopplysningene vi har om deg. Vi vil vurdere grunnlaget for forespørselen om sletting og ta rimelige skritt, herunder tekniske tiltak, hvis grunnlaget er underlagt GDPR.
 2. Hvis du er en EU-bruker iht. GDPR, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Vi vil vurdere grunnlaget for forespørselen om begrensning. Hvis grunnlaget er underlagt GDPR, vil vi kun behandle personopplysningene dine iht. gjeldende forhold i GDPR og informere deg før behandlingsbegrensningen termineres.
 3. Hvis du er en EU-bruker iht. GDPR, har du rett til ikke å være gjenstand for en beslutning basert kun på automatiserte behandlingsprosesser, herunder profilering, som får juridiske virkninger for deg eller som på lignende vis påvirker deg betydelig.
 4. Hvis du er en EU-bruker iht. GDPR, har du rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert og vanlig brukt format og å sende informasjonen til en annen datakontrollør.

TILBAKETREKKING AV SAMTYKKE

 1. Hvis du tidligere har gitt oss samtykke til å bruke dine personlige opplysninger, kan du trekke tilbake ditt samtykke til innsamling, bruk og/eller deling av personopplysninger som er i vår besittelse eller under vår kontroll, ved å sende inn en forespørsel. Dette kan gjøres med Yeelight-applikasjonen. Vi vil behandle forespørselen innen rimelig tid fra tidspunktet den ble fremsatt, og deretter ikke samle inn, bruke og/eller dele personopplysninger i samsvar med forespørselen.
 2. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykke kan få visse juridiske konsekvenser. Avhengig av omfanget på tilbaketrekkingen av samtykket til vår behandling av personopplysninger kan det hende at du ikke kan dra nytte av Yeelights produkter og tjenester.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR DIN JURISDIKSJON

Hvis vi må overføre personopplysninger utenfor jurisdiksjonen din, det være seg til tilknyttede selskaper (innen kommunikasjon, sosiale medier, teknologi og nettskyvirksomhet) eller tredjepartsleverandører, vil vi alltid gjøre det i samsvar med gjeldende lover. Særskilt vil vi sikre at alle overføringer skjer i samsvar med kravene i gjeldende, lokale datavernlover ved å implementere hensiktsmessige sikkerhetsforanstaltninger. Du har rett til å bli informert om hensiktsmessige sikkerhetsforanstaltninger som implementeres av Yeelight for slik overføring av personopplysninger.

Yeelight kan bruke anlegg i andre land som drives og kontrolleres av Yeelight, til å behandle eller sikkerhetskopiere personopplysningene dine. Yeelight har for tiden datasenter i Beijing, USA, Singapore, Tyskland, India og Russland. Slike jurisdiksjoner i utlandet kan ha eller kan mangle datavernlover som er hovedsakelig like de som finnes i jurisdiksjonen du bor i. Vi kan overføre og lagre personopplysninger på anleggene våre i andre land. Dette endrer imidlertid ikke noen av forpliktelsene våre om å beskytte personopplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen.

DIVERSE

MINDREÅRIGE

Våre produkter og tjenester er ikke laget for barn under 13 år, og Yeelight samler ikke bevisst personlig identifiserbar informasjon fra barn under 13 år. Hvis du er under alderen nevnt ovenfor, må du ha foreldrenes tillatelse til å få tilgang til produktene og tjenestene. Yeelight oppfordrer foreldre til å instruere sine barn om aldri å gi ut deres virkelige navn, adresser eller telefonnumre uten foreldrenes tillatelse når de er online.

Yeelight innhenter ikke eller har ikke til hensikt å innhente noen personopplysninger fra mindreårige. Skulle foreldre eller foresatte ha grunn til å tro at en mindreårig har gitt personopplysninger til Yeelight uten deres forhåndssamtykke, ber vi dem kontakte oss for å sikre at personopplysningene fjernes og at den mindreårige sier opp abonnementet på alle aktuelle Yeelights tjenester.

FORRANG

Hvis du har samtykket til de gjeldende brukeravtalene, og det er overensstemmelser mellom slike brukeravtaler og denne personvernerklæringen, skal brukeravtalene ha forrang.

OPPDATERINGER AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi går jevnlig gjennom personvernerklæringen og kan oppdatere den for å gjenspeile endringer i informasjonsrutinene våre. Hvis vi gjør større endringer i personvernerklæringen, vil vi varsle deg på e-post (sendt til e-postadressen angitt i kontoen din) eller føre opp endringene på alle Yeelight-nettsteder eller via programvaren, slik at du er klar over hva slags informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker den. Slike endringer i personvernerklæringen skal gjelde fra og med ikrafttredelsesdatoen som er angitt i varslingen eller på nettstedet. Vi oppfordrer deg til å se gjennom denne siden jevnlig for å få den nyeste informasjonen om personvernrutinene våre. Din fortsatte bruk av varene og tjenestene på nettstedene, mobiltelefonen og/eller andre enheter regnes som godtakelse av den oppdaterte personvernerklæringen. Før vi bruker personlig informasjon til ethvert nytt formål som ikke er opprinnelig godkjent av deg, vil vi forsøke å gi informasjon om det nye formålet og gi deg muligheten til å melde deg av. Hvis ditt samtykke til behandling av personlig informasjon ellers kreves ved lov eller kontrakt, vil Yeelight forsøke å overholde loven eller kontrakten.

CALIFORNIA PERSONVERN RETTIGHETER (CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS)

California lov tillater brukere som er California innbyggere å be om og få fra oss en gang i året, gratis, en liste over tredjeparter som vi har offentliggjort sin personlige informasjon (hvis noen) for deres direkte markedsføringsformål i det foregående kalenderåret , samt hvilken type personlige opplysninger som er opplyst til disse partene.

MÅ JEG SAMTYKKE TIL NOEN TREDJEPARTERS VILKÅR OG BETINGELSER?

Personvernerklæringen vår gjelder ikke for varer og tjenester som tilbys av en tredjepart. Yeelight-varer og -tjenester kan omfatte tredjeparters varer, tjenester og koblinger til tredjeparters nettsteder. Når du bruker slike varer eller tjenester, kan tredjepartene også samle inn informasjon om deg. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at du leser tredjepartenes personvernerklæring slik du har tatt deg tid til å lese vår. Vi er ikke ansvarlig for og kan ikke kontrollere hvordan tredjeparter bruker personopplysninger som de samler inn fra deg. Personvernerklæringen vår gjelder ikke for andre nettsteder som det finnes koblinger til i tjenestene våre.

Her er tredjepartsvilkår og retningslinjer for personvern som gjelder når du bruker disse spesifikke produktene:

 1. Ved å bruke Google Assistant eller en hvilken som helst Google-relatert tjeneste, godtar du: https://policies.google.com/privacy
 2. Ved å bruke Amazon Alexa eller en hvilken som helst Amazon-relatert tjeneste, godtar du:

https://www.amazon.com/gp/help/customer/

display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201909010

 1. Ved å bruke Apple HomeKit eller en hvilken som helst Apple-relatert tjeneste, godtar du:https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

SOSIALE MEDIER (FUNKSJONER) OGWIDGETS

Våre nettsteder har funksjoner knyttet til sosiale medier, for eksempel en Facebook Liker-knappen og widgets, for eksempel Del denne-knappen eller interaktive miniprogrammer som kjører på nettstedet vårt. Disse funksjonene vil muligens registrere din IP-adresse, hvilken side du besøker på nettstedet vårt, og muligens lagrer en informasjonskapsel for å gjøre funksjonen riktig. Funksjoner knyttet til sosiale medier og widgets er vert enten av en tredjepart eller vert direkte på våre nettsider. Dine samspill med disse funksjonene styres av personvernerklæringen for selskapet som tilbyr funksjonene.

ENKELT PÅLOGGING

Avhengig av jurisdiksjonen din, kan du logge inn på nettstedet vårt ved hjelp av påloggingstjenester som Facebook Connect eller en Open ID-leverandør. Disse tjenestene bekrefter identiteten din, tillater deg å dele visse personlige opplysninger (for eksempel navn og e-postadresse) med oss og for å fullføre vårt registreringsskjema. Tjenester som Facebook Connect gir deg muligheten til å dele informasjon om aktivitetene dine på dette nettstedet på profilsiden din for å dele med andre i nettverket ditt.

KLAGE/SAMSVAR OG ANSVAR

Hvis du har spørsmål om våre personvernspraksis eller denne personvernreglene, vennligst kontakt oss via e-post på privacy@yeelight.com. Vi vil adressere dine bekymringer og forsøke å løse eventuelle personvernproblemer i tide.

VÅR FREMGANGSMÅTE TIL Å HÅNDTERE DIN PERSONLIGE INFORMASJON I HENHOLD TIL GDPR

Hvis du er en EU-bruker i henhold til GDPR, vil Yeelight sørge for en systematisk fremgangsmåte for administrasjon av personopplysninger, prosesser og informasjonssystemer ved å implementere en risikostyringsmetodikk. I henhold til GDPR har Yeelight for eksempel (1) utpekt en datavernansvarlig (Data Protection Officer (DPO)) med ansvar for å verne om data, og DPO kan kontaktes på dpo@yeelight.com; (2) utpekt en representant i Europa, og representanten kan kontaktes på representative@yeelight.com; (3) innført en prosedyre som databeskyttelse konsekvensvurdering (DPIA).

KONTAKT OSS

Hvis du har kommentarer eller spørsmål omkring denne personvernerklæringen eller noen spørsmål knyttet til Yeelights innsamling, bruk eller deling av personopplysninger, kan du kontakte vår datavernansvarlig på adressen nedenfor og henvise til «Privacy Policy» (Personvernerklæring):

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

F10-B4, Bldg.B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan, Qingdao, 266101, Shandong, Kina

E-post: privacy@yeelight.com

Takk for at du tok deg til å forstå personvernerklæringen vår!