SEKRETESSPOLICY

Uppdatering!

Vår sekretesspolicy uppdaterades den 24:e April 2019. Vi har genomgående uppdaterat Sekretesspolicyn, så från och med detta datum återger den skriftligen information angående hur vi hanterar din personliga information för Yeelight produkter och tjänster.

Ta dig tid att bekanta dig med våra sekretessrutiner och meddela oss om du har några frågor.

VÅRT ÅTAGANDE GENTEMOT DIG

Denna sekretesspolicy beskriver hur Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. och dess tillhörande företag inom Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. ("Yeelight", "vi", "vår" eller "oss") samlar in, använder, avslöjar, bearbetar och skyddar all information som du tillhandahåller när du använder våra produkter och tjänster på www.yeelight.com, Yeelight produkter och tjänster som vi erbjuder. Skulle vi be dig tillhandahålla en viss typ av information som kan identifiera dig när du Yeelight produkter och tjänster, kommer den endast att användas i enlighet med denna Sekretesspolicy och/eller våra andra användarvillkor.

Sekretesspolicyn är utformad med dig i åtanke och det är viktigt att du har en övergripande förståelse av våra rutiner för insamling och användning av personlig information, samt fullt förtroende för att du i slutänden har kontroll över all personlig information som lämnas ut till Yeelight.

I denna Sekretesspolicy innebär "personlig information" information som kan användas för att identifiera en viss person, antingen från den informationen enbart eller från den informationen i kombination med annan information som Yeelight har tillgång till om den individen. Sådan personlig information kan inkludera men är inte begränsad till den information du lämnar ut till oss eller laddar upp, enhetsinformation, etc.

Genom att använda Yeelight produkter och tjänster anses du ha läst, bekräftat och godkänt alla bestämmelser som anges här i Sekretesspolicyn, inklusive eventuella ändringar som vi ibland kan göra emellanåt. För att följa tillämpliga lagar, inklusive lokal lagstiftning om dataskydd (t.ex. europeiska dataskyddsförordningen) kommer vi specifikt att söka ett föregående uttryckligt samtycke till den särskilda behandlingen (t.ex. automatiserat individuellt beslutsfattande) av särskilda kategorier av personuppgifter. Vi strävar efter att skydda din personliga informations integritet, sekretess och säkerhet genom att följa tillämpliga lagar, inklusive din lokala dataskyddslagstiftning. Vi strävar lika mycket efter att säkerställa att alla våra anställda och ombud uppfyller dessa skyldigheter.

I slutändan vill vi alla våra användares bästa. Om du har några problem med våra datahanterings rutiner som sammanfattas i denna Sekretesspolicy, bör du kontakta du våran Dataskyddsombud på smartmi- dpo@yeelight.com för att behandla dina specifika angelägenheter. Vi behandlar dem gärna direkt.

VILKEN INFORMATION SAMLAS IN OCH HUR ANVÄNDER VI DEN?

TYPER AV INFORMATION SOM SAMLAS IN

För att tillhandahålla våra tjänster till dig kommer vi att be dig att tillhandahålla personlig information som är nödvändig för att tillhandahålla dessa tjänster till dig. Om du inte lämnar din personliga information kanske vi inte kan tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig.

Vi samlar bara in informationen som är nödvändig för dess angivna, uttryckliga och legitima ändamål och den hanteras inte ytterligare på ett sätt som är oförenligt med de ändamålen. Vi kan samla in följande typer av information (som kanske är personlig information eller inte):

 1. Information du lämnar ut till oss eller laddar upp: vi kan komma att samla all personlig information du förser oss med, till exempel ditt mobilnummer, e-postadress, Mi-konto.
 2. Enhetsinformation: information relaterad till din enhet. Till exempel internet information från anslutningsenheten, enhetens namn, mobiltelefonmodell, IP-adress och firmwareversion.
 3. Annan information: vi kan samla in information om funktioner som kommer att relatera till dina rumsinställningar, schemaläggningsinställningar, fördröjning, nattlampa, pekskärmens automatiska ljusinställningar, anpassade ljusinställningar, favoritljusinställningar, återkoppling, felrapportering etc.

HUR DEN PERSONLIGA INFORMATIONEN ANVÄNDS

Personlig information samlas in för att tillhandahålla tjänster och/eller produkter till dig, samt för vår efterlevnad av tillämpliga lagar. Du godkänner härmed att vi får behandla och avslöja personlig information för våra partnerbolag (som är i kommunikations-, sociala medie-, teknik- och molnbranschen), tredjepartstjänsteleverantörer (definieras nedan) för de ändamål som anges i denna Sekretesspolicy.

Vi kan använda din personliga information för följande ändamål:

 1. Tillhandahålla, behandla, underhålla, förbättra och utveckla våra varor och/eller tjänster till dig, inklusive kundservice och kundsupport samt för tjänster på enheten eller via våra webbplatser.
 2. Kommunicera med dig om din enhet, tjänst eller allmänna frågor, till exempel uppdateringar, support för kundförfrågan, information om våra evenemang och meddelanden.
 3. Analysera och utveckla statistisk information om användningen av våra produkter och tjänster för att förbättra våra produkter och tjänster på bättre sätt.
 4. Förbättra enhetens prestanda.
 5. Lagra och underhålla information om dig för vår affärsverksamhet eller rättsliga skyldigheter.
 6. Att tillhandahålla lokala tjänster utan att kommunicera med våra servrar.
 7. Visar din Mi kontoinformation. Visa din Mi kontoinformation i användarcentret för programvaran. smeknamn och användarnamn för Mi konto visas. All information erhålls från Mi-kontonts OAuth gränssnitt.
 8. Att tillhandahålla funktioner eller tjänster med produkten eller programvaran, som scheman, fördröjning, nattljus, inställningar på pekskärmen, personlig belysning, favoritbelysning, återkopplingar, felrapportering etc.

DIREKTMARKNADSFÖRING

Vi kan komma att använda din e-postadress, samt ID för Mi-kontot för att tillhandahålla riktad marknadsföringsmaterial till dig som rörande produkter och tjänster från Yeelight och våra affärspartners som erbjuder produkter och tjänster för nätverk, mobilapplikationer och molnet. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter efter att vi har erhållit ditt samtycke eller indikation om ingen invändning i enlighet med lokala dataskyddslagar, vilket kan kräva ett separat uttryckligt samtycke. Du har rätt att välja bort vår föreslagna användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du inte längre vill ta emot vissa typer av e-postkommunikation kan du avbryta det omgående genom att följa länken för avregistration längst ner i varje e-mail men även genom att kontakta oss på privacy@yeelight.com. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners för användning av våra affärspartners i direktmarknadsföring.

COOKIES OCH ANDRA TEKNIKER (ENDAST NÄR DU BESÖKER WWW.YEELIGHT.COM)

 1. Vilken information samlas in och hur använder vi den? Teknik som cookies, taggar och skript används av Yeelight och våra tredjepartstjänsteleverantörer. Dessa tekniker används för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra hur användarna rör sig på webbplatsen och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan få rapporter baserade på användningen av dessa tekniker av dessa företag både individuellt och sammanställt.
 2. Loggfiler: Precis som de flesta andra webbplatser samlar vi in viss information och lagrar den i loggfiler. Denna information kan inkludera internetprotokolladresser (IP), webbläsartyp, internetleverantör (ISP), sida du kommit från/går till, operativsystem, stämpel med datum/tid och/eller klickströmsdata. Vi sammankopplar inte automatiskt insamlade data med annan information vi samlar om dig.
 3. Mobilanalys: Vissa av våra mobilapplikationer använder mobilanalysprogram som hjälper oss att förstå hur programvaran fungerar på din telefon. Den här programvaran kan registrera information såsom hur ofta du använder applikationen, händelserna som uppstår inom applikationen, sammanlagd användning, prestandadata och när krascher inträffar inom applikationen. Vi sammankopplar inte informationen vi lagrar inom analysprogramvaran med någon personlig information du lämnar i mobilapplikationen.

MED VEM DELAR VI DIN INFORMATION?

Vi säljer ingen personlig information till tredje parter.

Vi kan avslöja din personliga information för tredje parter (såsom beskrivs nedan) för att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du har begärt.

Avslöjande kan göras till tredjepartstjänsteleverantörer och partnerbolag som anges i avsnittet nedan. I varje fall som beskrivs i detta avsnitt så kan du vara säker på att Yeelight endast delar din personliga information i enlighet med ditt samtycke. Ditt samtycke till Yeelight kommer att involvera underbiträden för behandling av din personliga information. Du bör veta att när Yeelight delar din personliga information med en tredjepartsleverantör under någon omständighet som beskrivs i det här avsnittet så kommer Yeelight att avtalsmässigt ange att den tredje parten är föremål för rutiner och skyldigheter att följa tillämpliga lokala dataskyddslagar. Yeelight kommer avtalsmässigt att säkerställa att alla tredjepartstjänsteleverantörer efterlever de sekretesstandarder som gäller för dem i din hemjurisdiktion.

DELNING MED VÅR KONCERN OCH TREDJEPARTSTJÄNSTELEVERANTÖRER

För att kunna bedriva affärsverksamheten smidigt vid tillhandahållande av våra produkters och tjänsters alla funktioner kan vi ibland avslöja din personliga information för andra Yeelight partnerbolag eller våra tredjepartstjänsteleverantörer som är våra postutskicksföretag, leveranstjänsteleverantörer, telekommunikationsföretag, datacenter, datalagringsanläggningar, kundtjänstleverantörer, marknadsföringsleverantörer ochYeelight’s representanter. Sådana tredjepartstjänsteleverantörer skulle behandla din personliga information på Yeelight vägnar eller för ett eller flera av de ovan angivna ändamålen. Om du inte längre vill tillåta oss att dela denna information kontaktar du oss på privacy@yeelight.com.

DELNING MED ECOSYSTEM-FÖRETAG I VÅR KONCERN

Xiaomi samarbetar med en cool grupp av företag, som tillsammans bildar Ekosystem Mi. Företagen i Ekosystem Mi är fristående juridiska personer som införlivats av Xiaomi och är experter inom sina respektive områden. Yeelight kan avslöja dina personuppgifter för Xiaomi eller andra Ekosystem Mi-företag för att förse dig med och förbättra de spännande produkterna och tjänsterna (både hård- och programvara) från Ekosystem Mi. Vissa av dessa produkter och tjänster kommer fortfarande att vara under varumärkena Xiaomi/Mijia/Mitu, medan andra kan komma att använda vårt eget varumärke. Yeelight kommer att vidta lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa säkerheten kring personlig information vid delning av information, inklusive men inte begränsat till kryptering av din personliga information. Om Yeelight blir en part i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av hela eller en del av våra tillgångar, meddelas du via e-post och/eller ett väl synligt meddelande på vår hemsida om eventuella ändringar i ägande, användningen av din personliga information och val du kan ha angående din personliga information. Yeelight kommer att sträva efter att rikta överlåtaren att använda personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med sekretesspolicyn i kraft vid den tidpunkt då personlig information samlades in.

DELNING MED ANDRA

Yeelight kan avslöja och ge ut din personliga information utan ytterligare samtycke när det så krävs enligt gällande lag.

INFORMATION SOM INTE KRÄVER SAMTYCKE

Vi kan dela anonym information och statistik i sammanställd form med tredje parter för affärsändamål, till exempel med annonsörer på vår hemsida, vi kan dela trender om den allmänna användningen av våra tjänster med dessa, till exempel antalet kunder i vissa demografiska områden som köpt vissa produkter eller som utfört vissa transaktioner.

För att undvika tvivel kan Yeelight samla in, använda eller avslöja din personliga information utan ditt samtycke om det är och endast i den utsträckning det uttryckligen är tillåtet enligt lokala dataskyddslagar. Sådant avslöjande kan uppkomma genom nödvändigheten att skydda våra rättigheter, säkerställa säkerheten för dig och andra personer, samt för att följa lokala myndigheters krav för att underlätta utredningarna av olaglig verksamhet.

SÄKERHETSSKYDD

Yeelight’S SÄKERHETSÅTGÄRDER

Vi strävar efter att säkerställa att din personliga information är skyddad. För att förhindra obehörig åtkomst, obehörigt avslöjande eller andra liknande risker har vi infört rimliga fysiska, elektroniska och administrativa procedurer för att skydda den information vi samlar in från din användning av Yeelight produkter och tjänster och på Yeelight webbplatser. Vi kommer att använda alla rimliga ansträngningar för att skydda din personliga information.

När du till exempel loggar in på ditt Mi-konto kan du välja att använda vår tvåstegsverifieringsprocess för bättre säkerhet. När du skickar eller tar emot data från din Yeelight enhet till våra servrar så ser vi till att de krypteras med Secure Sockets Layer (”SSL”) och andra algoritmer.

All din personliga information lagras på säkra servrar som skyddas på övervakade anläggningar. Vi klassificerar dina data baserat på vikt och känslighet och ser till att din personliga information har den högsta säkerhetsnivån. Vi ser till att våra anställda och tredjepartstjänsteleverantörer som får tillgång till informationen för att hjälpa till att förse dig med våra produkter och tjänster omfattas av strikta avtalsmässiga sekretessförpliktelser och kan straffas eller sägas upp om de inte uppfyller sådana skyldigheter. Vi har även speciella åtkomstkontroller för molnbaserad datalagring. Sammantaget granskar vi regelbundet våra rutiner för insamling, lagring och behandling av information, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot obehörig åtkomst och användning.

Vi kommer att vidta alla möjliga åtgärder för att skydda din personliga information. Du bör dock vara medveten om att användningen av internet inte är helt säker och därför kan vi inte garantera säkerheten eller sekretessen hos någon personlig information som överförs från dig eller till dig via internet.

VAD DU KAN GÖRA

 1. Du kan spela din roll för att skydda din personliga information genom att inte avslöja ditt inloggningslösenord eller din kontoinformation för någon annan om inte den personen är vederbörligen auktoriserad av dig. När du loggar in som en Mi-kontoanvändare på Yeelight webbplatser, särskilt på någon annans dator eller på offentliga internetterminaler ska du alltid logga ut i slutet av din session.
 2. Yeelight kan inte hållas ansvarigt för säkerhetsbrister som orsakas av tredje parts åtkomst till din personliga information till följd av att du inte har hållit din personliga information privat. Oaktat ovanstående måste du meddela oss omedelbart vid förekomst av obehörig användning av ditt konto av någon annan internetanvändare eller något annat säkerhetsbrott.
 3. Detta hjälper oss att skydda sekretessen hos din personliga information.

OPT-OUT (RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING)

Du har rätt att välja bort vissa användningsområden och upplysningar om din personliga information. Om du har godkänt Yeelights behandling av din personliga information, kan du vid varje tillfälle återkalla samtycket och avstå från vidarebehandling genom att kontakta Yeelight. För att tillhandahålla våra tjänster till dig kommer vi att be dig att tillhandahålla personlig information som är nödvändig för att tillhandahålla dessa tjänster till dig. Om du inte lämnar din personliga information kanske vi inte kan tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig. Även om du väljer bort medlemskapet så kan vi fortfarande samla in och använda icke-personliga uppgifter om dina aktiviteter på våra webbplatser och / eller information från annonser på tredje parts webbplatser för icke-intressebaserade reklamändamål, t.ex. för att bestämma annonsernas effektivitet.

E-post och telefonkommunikation

Om du får ett oönskat e-postmeddelande från oss kan du använda länken "aregistrera" som finns längst ned i e-postmeddelandet eller maila oss för att avstå från att ta emot framtida e-postmeddelanden. Vi behandlar din förfrågan inom rimlig tid efter att vi mottagit den. Observera att du kommer att fortsätta attt ta emot transaktionsrelaterade e-postmeddelanden angående produkter eller tjänster du har begärt. Vi kan också komma att skicka dig viss icke-marknadsföringskommunikation avseende Yeelight och våra produkter och tjänster. Du kommer inte att kunna välja bort meddelanden (t.ex. meddelanden om uppdateringar av vår integritetspolicy).

"Spåra Wj"

Spåra inte ("DNT") är en sekretesspreferens som användare kan ställa in i vissa webbläsare. DNT är ett sätt för användarna att informera webbplatser och tjänster om att de inte vill ha viss information om sina webbsidor som samlats in över tiden och över webbplatser eller onlinetjänster. Observera att vi inte svarar på eller hedrar DNT-signaler eller liknande mekanismer som överförs av webbläsare.

BEVARANDEPOLICY

Personlig information kommer att bevaras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket den samlades in, eller enligt vad som krävs eller tillåts enligt lokala tillämpliga lagar. Vi ska upphöra att bevara personlig information eller ta bort de medel genom vilka den personliga informationen kan associeras med enskilda personer, så snart det är rimligt att anta att syftet för vilket den personliga informationen samlades in inte längre uppfylls genom bevarande av den personliga informationen. I den mån som detta tillåts enligt lag får Yeelight kvarhålla uppgifterna för vidare behandling, även om denna inte överensstämmer med de ursprungliga syftena. Sådan behandling inbegriper arkivering i allmänhetens intresse, naturvetenskaplig och historisk forskning samt för statistiska ändamålstyper.

All personlig information på enheten raderas när du utför en maskinvaruåterställning på själva enheten. För att genomföra fabriksåterställningsfunktionen kan du följa våra guider på vår officiella hemsida: http://www.yeelight.com/faq/app/reset/index.php?lang=en_US. Tänk på att maskinvaruåterställning inte kan ångras, så du måste vara säker på att du inte behöver informationen längre.

TILLGÅNG TILL ANDRA FUNKTIONER PÅ ENHETEN

Våra applikationer kan behöva komma åt vissa funktioner på enheten, till exempel Wi-Fi-nätverksstatus. Den här informationen används för att tillåta att applikationerna körs på enheten och låter dig interagera med applikationerna. Du kan när som helst återta tillbaka dina tillstånd genom att stänga av dessa på enhetsnivå eller kontakta oss på smartmi- privacy@yeelight.com

DU HAR KONTROLL ÖVER DIN INFORMATION!

KONTROLLERA INSTÄLLNINGAR

På Yeelight inser vi att funderingar angående sekretess skiljer sig från person till person. Därför ger vi exempel på hur Yeelight gör det möjligt för dig att välja att begränsa insamling, användning, avslöjande eller behandling av din personliga information och att kontrollera dina sekretessinställningar:

 1. Logga in och ut från Mi-kontot;

Om du tidigare har gett oss samtycke till att använda din personliga information för ovannämnda ändamål kan du när som helst ändra dig genom att skriva ett brev till oss eller skicka ett e-postmeddelande på privacy@yeelight.com.

ÅTKOMST, UPPDATERING, RÄTTELSE ELLER RADERING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION

 1. Du har rätt att begära åtkomst till och/eller rättelse av annan personlig information som vi har om dig. När du uppdaterar din personliga information kommer du att bli ombedd att verifiera din identitet innan vi går vidare med din förfrågan. När vi har erhållit tillräcklig information för att tillgodose din begäran om åtkomst till eller rättelse av din personliga information ska vi gå vidare med att svara på din förfrågan inom en tidsram som anges enligt dina tillämpliga dataskyddslagar.
 2. En kopia av din personliga information som samlats in och behandlats av oss kommer att lämnas till dig på din begäran utan kostnad. För varje extra begäran om samma information kan vi ta ut en rimlig avgift baserad på faktiska administrativa kostnader enligt tillämpliga lagar.
 3. Om du skulle vilja begära åtkomst till din personliga information som innehas av oss eller om du tror att någon del av den information vi har om dig är felaktig eller ofullständig ber vi dig skriva ett brev till oss eller skicka ett e-postmeddelande på nedanstående e-postadress så snart som möjligt. E-post: privacy@yeelight.com.

Även om Yeelight gör god tro för att ge individer tillgång till sin personliga information kan det finnas omständigheter där Yeelight inte kan tillhandahålla åtkomst, inklusive men inte begränsat till: där informationen innehåller juridisk behörighet, skulle äventyra andras integritet eller annan legitim rättighet, där belastningen eller bekostnaden av att tillhandahålla tillgång skulle stå i proportion till riskerna för individens integritet i det aktuella fallet eller där det är kommersiellt äganderätt. Om Yeelight avgör att åtkomsten bör begränsas i en viss instans, kommer vi att förse dig med en förklaring till varför bestämningen har gjorts och förse dig med en kontaktpunkt för eventuella ytterligare förfrågningar. För att skydda din integritet kommer Yeelight att vidta kommersiellt rimliga steg för att verifiera din identitet innan du ger tillgång till eller ändrar din personliga information.

För information om personlig information kan du också komma åt och ändra dem på https://cloud-bj.yeelight.com/consumer/privacy-data.

 1. Om du är en användare inom EU under Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få din personliga information raderad av oss. Vi kommer att överväga skälen till din begäran om radering och vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, om skälen är tillämpliga för GDPR.
 2. Om du är en användare inom EU under GDPR har du rätt att få behandling av din personliga information av oss begränsad. Vi kommer att överväga skälen till din begäran om begränsning. Om skälen är tillämpliga för GDPR ska vi endast behandla din personliga information enligt tillämpliga omständigheter i GDPR och informera dig innan begränsningen av behandlingen lyfts.
 3. Om du är en användare inom EU under GDPR har du rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.
 4. Om du är en användare inom EU under GDPR har du rätt att få din personliga information i ett strukturerat, vanligen använt format och överföra informationen till en annan personuppgiftsansvarig.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

 1. Du kan återkalla ditt samtycke till insamling, användning och/eller avslöjande av din personliga information som vi innehar eller kontrollerar genom att lämna in en begäran. Detta kan göras med Yeelight applikationen. Vi kommer att behandla din begäran inom rimlig tid från när begäran gjordes och därefter inte samla in, använda och/eller avslöja din personliga information enligt din begäran.
 2. Var medveten om att din återkallelse av samtycke kan leda till vissa rättsliga konsekvenser. Beroende på omfattningen av din återkallelse av samtycke till att vi behandlar din personliga information kan det innebära att du inte kommer att kunna använda Yeelight produkter och tjänster.

ÖVERFÖRING AV PERSONLIG INFORMATION UTANFÖR DIN JURISDIKTION

I den mån vi kan behöva överföra personlig information utanför din jurisdiktion, oavsett om det är till våra partnerbolag (som är i kommunikations-, sociala medie-, teknik- och molnbranschen) eller till tredjepartstjänsteleverantörer, ska vi göra det i enlighet med tillämpliga lagar. I synnerhet kommer vi att säkerställa att alla överföringar kommer att överensstämma med kraven enligt dina tillämpliga lokala dataskyddslagar genom att införa lämpliga skyddsåtgärder. Du har rätt att bli informerad om lämpliga skyddsåtgärder som vidtagits av Yeelight för denna överföring av din personliga information.

Yeelight kan använda utländska anläggningar som drivs och kontrolleras av Yeelight för att behandla eller säkerhetskopiera din personliga information. För närvarande har Yeelight datacenter i Peking, USA, Ryssland, Tyskland, Indien ochSingapore. Dessa utländska jurisdiktioner kan ha dataskyddslagar som väsentligen liknar dem i din hemjurisdiktion. Vi kan överföra till och lagra din personliga information på våra utländska anläggningar. Detta ändrar dock inte några av våra åtaganden att skydda din personliga information i enlighet med denna Sekretesspolicy.

DIVERSE

MINDERÅRIGA

Våra produkter och tjänster är inte riktiga till barn under 13 år, och Yeelight samlar inte medvetet personligt identifierbar information från barn under 13 år. Om du är under den ålder som nämns ovan måste du ha dina föräldrars tillåtelse att komma åt produkterna och tjänsterna. Yeelight uppmanar föräldrarna att instruera sina barn att aldrig ge ut sina riktiga namn, adresser eller telefonnummer utan föräldrak permission när de är online.

Yeelight söker inte eller avser att söka få någon personlig information från minderåriga. Om en förälder eller vårdnadshavare har anledning att tro att en minderårig har lämnat personlig information till Yeelight utan föregående samtycke kontaktar du oss för att se till att den personliga informationen tas bort och att den minderåriga avslutar prenumerationen på de tillämpliga Yeelight tjänsterna.

PRIORITETSORDNING

Om du har godkänt våra tillämpliga användaravtal ska, i händelse av inkonsekvens mellan sådana användaravtal och denna Sekretesspolicy, sådana användaravtal ha företräde.

UPPDATERINGAR AV SEKRETESSPOLICYN

Vi granskar regelbundet vår Sekretesspolicy och kan uppdatera denna Sekretesspolicy för att återspegla de förändringar i våra informationsrutiner. Om vi gör väsentliga ändringar i vår Sekretesspolicy kommer vi att meddela dig via e-post (skickas till e-postadressen angiven i ditt konto) eller publicera ändringarna på alla Yeelight webbplatser eller via våran programvara, så att du kan få kännedom om vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Sådana ändringar i vår Sekretesspolicy ska gälla från och med det datum som anges i meddelandet eller på webbplatsen. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för att få reda på den senaste informationen om våra sekretessrutiner. Din fortsatta användning av produkter och tjänster på webbplatser, mobiltelefoner och/eller någon annan enhet kommer att tas som godkännande av den uppdaterade Sekretesspolicyn. Innan vi använder personuppgifter för alla nya ändamål som inte ursprungligen godkänts av dig, kommer vi att sträva efter att ge information om det nya syftet och ge dig möjlighet att välja bort. Om ditt samtycke till behandling av personuppgifter annars krävs enligt lag eller kontrakt, kommer Yeelight att sträva efter att följa lag eller kontrakt.

KALIFORNIEN PRIVACY RÄTTIGHETER

Kalifornien lagstiftning tillåter användare som är Kalifornien invånare att begära och få gratis från oss en gång om året en förteckning över de tredje parter till vilka vi har offentliggjort sina personuppgifter (om sådana finns) för deras direkta marknadsföring under det föregående kalenderåret, liksom den typ av personuppgifter som lämnats till dessa parter.

MÅSTE JAG SAMTYCKA TILL NÅGON TREDJE PARTS VILLKOR?

Vår Sekretesspolicy gäller inte för produkter eller tjänster som erbjuds av en tredje part. Yeelight produkter och tjänster kan innehålla tredje parters produkter och tjänster samt länkar till tredje parters webbplatser. När du använder sådana produkter eller tjänster kan de också samla in din information. Av denna anledning rekommenderar vi bestämt att du läser den tredje partens sekretesspolicy precis som du har tagit dig tid att läsa vår. Vi är inte ansvariga för och kan inte kontrollera hur tredje part använder personlig information som de samlar in från dig. Vår Sekretesspolicy gäller inte för andra webbplatser som är länkade från våra tjänster.

Här är tredje parts villkor och sekretesspolicy som gäller när du använder dessa specifika produkter:

 1. Genom att använda Google Assistant eller någon Google-relaterad tjänst godkänner du följande: https://policies.google.com/privacy
 2. Genom att använda Amazon Alexa eller någon Amazon-relaterad tjänst, håller du med om att:

https://www.amazon.com/gp/help/customer/

display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201909010

 1. Genom att använda Apple HomeKit eller någon Apple-relaterad tjänst godkänner du följande:https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

SOCIALA MEDIA (FUNKTIONER) OCH WIDGETAR

Våra webbplatser innehåller sociala medier, som Facebook Like-knappen och Widgets, till exempel Dela den här knappen eller interaktiva miniprogram som körs på vår webbplats. Dessa funktioner kan samla din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan ställa in en cookie för att aktivera funktionen korrekt. Sociala media funktioner och Widgets är antingen värd av en tredje part eller värd direkt på våra webbplatser. Dina interaktioner med dessa funktioner regleras av det företag som tillhandahåller det.

ENKEL SIGNERING

Beroende på din jurisdiktion kan du kanske logga in på vår webbplats med hjälp av påloggstjänster som Facebook Connect eller en Open ID-leverantör. Dessa tjänster kommer att verifiera din identitet, ge dig möjlighet att dela med sig av viss personlig information (till exempel ditt namn och din e-postadress) och för att fylla i vårt registreringsformulär. Tjänster som Facebook Connect ger dig möjlighet att skicka information om dina aktiviteter på den här webbplatsen till din profilsida för att dela med andra i ditt nätverk.

BISTÅND / ÖVERENSSTÄMMELSE OCH REDOVISNING

Om du har några frågor om vår sekretesspolicy eller denna sekretesspolicy, kontakta oss via e-post på privacy@yeelight.com. Vi kommer att ta itu med dina farhågor och försöka lösa eventuella sekretessproblem i tid.

VÅR TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR ATT BEHANDLA DIN PERSONLIGA INFORMATION UNDER GDPR

Om du är en användare inom EU under GDPR kommer Yeelight att tillhandahålla en systematisk metod för att hantera personlig information, som grundligt inbegriper vår personal, våra hanteringsprocesser och informationssystem genom att tillämpa riskhanteringsrutiner. I enlighet med GDPR har t.ex. (1) Yeelight utsett ett Dataskyddsombud (DPO) med dataskyddsansvar och DPO kan kontaktas via dpo@yeelight.com; (2) Yeelight utsett en representant i Europa och denna representant kan kontaktas via zm representative@yeelight.com; (3) procedur som dataskyddsverkan (DPIA).

KONTAKTA OSS

Om du har några kommentarer eller frågor om denna Sekretesspolicy eller frågor som rör Yeelight insamling, användning eller avslöjande av din personliga information kontaktar du vårt Dataskyddsombud på adressen nedan med hänvisning till "Sekretesspolicy":

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

F10-B4, Bldg.B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan, Qingdao, 266101, Shandong, Kina

Email: privacy@yeelight.com

Tack för att du tog dig tid att förstå vår Sekretesspolicy!